Thái Nguyên: Cấp mới 13 dự án FDI tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57 triệu USD

Trong Quý III/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã thực hiện cấp mới 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 57,84 triệu USD.
thai nguyen
Thái Nguyên cấp mới 13 dự án FDI tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57 triệu USD trong quý III/2023

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trong quý III, Ban đã thực hiện cấp mới 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 57,84 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 14/9/2023, đã thực hiện cấp mới 25 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 170,95 triệu USD.

Bên cạnh việc cấp mới các dự án FDI, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh còn thực hiện cấp điều chỉnh 39 lượt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 6 lượt điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm là 6,59 triệu USD; còn lại 33 lượt điều chỉnh các nội dung khác.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tập trung, đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định. Phấn đấu thực hiện cấp mới 09 dự án vào khu công nghiệp, gồm 05 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 120 triệu USD (cả mở rộng), 04 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.000 tỷ VNĐ.

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người lao động làm việc trong các khu công nghiệp như: Hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, chế độ làm thêm giờ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, vệ sinh an toàn lao động.

Ban sẽ Tập trung tăng cường nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm đi vào hoạt động nhằm tăng năng lực mới cho sản xuất; đồng thời, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tìm giải pháp tháo gỡ, đạt kế hoạch đặt ra trong năm 2023.

doanh nghiep fdi tại thai nguyen
Trong tháng 8/2023, Thái Nguyên là 1 trong số 49 tỉnh, thành phố trên cả nước có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương

Những năm gần đây, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Thái Nguyên luôn đứng thứ 4 cả nước. Trong tháng 8/2023, Thái Nguyên là 1 trong số 49 tỉnh, thành phố trên cả nước có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương. 

Cụ thể, trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng trên 6% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước ở cả 2 chỉ số so sánh. Theo đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 6,3% so với tháng trước, tiếp đến là ngành cung cấp nước, hoạt động quan lý rác thải, nước thải tăng 3,9%, ngành khai khoáng tăng 1,6%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm gần 7,5%.

Là trung tâm công nghiệp của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, sức hút của môi trường đầu tư tại Thái Nguyên với các dự án FDI ngày càng lớn, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh những năm gần đây luôn đứng ở tốp đầu cả nước (năm 2022 đạt trên 1,5 tỷ USD). Các doanh nghiệp FDI tại tỉnh đang tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động, trong đó có trên 40% là công dân Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn. 

Nhằm tạo sức hút với các nhà đầu tư, Thái Nguyên tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại. Tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245ha và 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067ha.

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245ha, trong đó có 1 khu công nghệ thông tin tập trung; quy hoạch 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067 ha sẵn sàng chờ đón các nhà đầu tư.

Khánh Vy