Than Hà Tu phát động thi đua 120 ngày đêm phấn đấu năm 2024 đạt sản lượng 2,7 triệu tấn than

Vừa qua tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động SXKD tổ chức cuối tháng 02, Công ty CP Than Hà Tu đã tổ chức phát động thi đua 120 ngày đêm phấn đấu đạt sản lượng 2,7 triệu tấn than trong năm 2024.

Thực hiện mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả” năm 2024, Công ty CP Than Hà Tu (Than Hà Tu) cho biết đã bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn, tập trung thực hiện kế hoạch SXKD ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, với việc đảm bảo tốt nguồn nhân lực sản xuất tranh thủ thời tiết thuận lợi, Than Hà Tu tập trung đẩy mạnh tiến độ hạ moong và hoàn thành kế hoạch năm 2024 xuống mức -180m trước thời điểm 30/6/2024.

Kết quả kết thúc tháng 02/2024, Than Hà Tu đã thực hiện: đất đá CBSX là 3.400/2.650 ngàn m3, bằng 128,3% kế hoạch tháng; khai thác 210/180 ngàn tấn Than nguyên khai (bằng 116,7% kế hoạch tháng); Than tiêu thụ 203,4/211 ngàn tấn than; Doanh thu than thực hiện đạt 354/334 tỷ đồng; Thu nhập bình quân trên 13 triệu đồng/người/tháng…

Giám đốc Than Hà Tu phát động thi đua
Ông Nguyễn Quang Quảng- Q. Giám đốc Than Hà Tu phát động thi đua 120 ngày đêm tại Hội nghị.

Với mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2024, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Than Hà Tu đã phát động “Chiến dịch thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm hoàn thành phương án hạ moong và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024”.

Theo đó thời gian thực hiện Chiến dịch thi đua từ là ngày 01/3-30/6/2024, mục tiêu của Than Hà Tu là kết thúc 6 tháng đầu năm sản lượng than nguyên khai đạt từ 1,7-1,8 triệu tấn, bằng 60% KH năm; Độ sâu moong đạt mức -180m; Tiền lương bình quân đạt hơn15 triệu đồng/người/tháng.

Các tổ máy Than Hà Tu quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất
Các tổ xe, máy Công ty CP Than Hà Tu thi đua LĐSX quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Đồng thời tại Lễ phát động, Than Hà Tu cũng đưa ra các giải pháp thực hiện chủ yếu như: Các công trường, phân xưởng, phòng ban tổ chức triển khai phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp; Tăng cường phối hợp giữa các công trường, phân xưởng, phòng ban nhằm thúc đẩy hoàn thành kế hoạch, đảm bảo an toàn; Tuyên truyền, vận động người lao động tăng thời gian làm việc hữu ích trong từng ca sản xuất, tăng năng suất lao động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch phát động thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty CP Than Hà Tu cũng đã thống nhất, ban hành cơ chế khuyến khích tiền lương. Với tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”, toàn thể CBCNLĐ Than Hà Tu cho thấy quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát động thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

H. Huyền