Than Thống Nhất đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Với đặc thù là ngành khai thác khoáng sản trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, đồng thời hiện tại Công ty Than Thống Nhất - TKV tiếp tục khai thác xuống sâu hơn và xa hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Thời gian qua, Công ty đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và giảm thiểu các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình hành động AT-VSLĐ, đưa ra các nội dung công việc cụ thể theo từng quý với chủ đề xuyên suốt, Công tác an toàn được thực hiện dưới hình thức duy trì, bám sát, thanh kiểm tra toàn diện tại các diện sản xuất, kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3; Tổ chức hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động AT-VSLĐ năm 2020 từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020 với nội dung tuyên truyền ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ và hình thức phù hợp; Kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh lao động đảm bảo số lượng và chất lượng…

Có thể thấy, trong Tập đoàn đến thời điểm này do điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, các vụ tai nạn diễn biến phức tạp, khó lường , đặc biệt những ngày đầu tháng 6, Quý II năm 2020 đã xảy ra 02 vụ tai nạn lao động ngiêm trọng tại Công ty Than Mạo Khê và Công ty Than Nam Mẫu khiến 02 người tử vong. Vì vậy, chủ động đưa ra các giải pháp phòng ngừa, xử lý nhanh các sự cố để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản luôn là hoạt động được lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất - TKV quan tâm trong quá trình điều hành sản xuất.

Cụ thể: Trong thời gian tới các phân xưởng cần thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra của đơn vị, đặc biệt quan tâm dành thời gian cho việc kiểm tra tại hiện trường sản xuất của cán bộ chỉ huy từ Quản đốc, Phó quản đốc, Lò trưởng đến Tổ trưởng và cả người lao động trước và trong quá trình làm việc để phát hiện những tồn tại, sai phạm từ đó kịp thời khắc phục xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Các đơn vị, phân xưởng tăng cường phổ biến và rút kinh nghiện nghiêm túc cho toàn thể CBCN trong Phân xưởng đối với từng vụ TNLĐ xảy ra trong Tập đoàn, của Công ty khi có thông báo, của Phân xưởng qua đó liên hệ với đặc thù công việc của Phân xưởng để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục thiếu sót không để xảy ra các vụ tai nạn có tính chất lặp lại; CBCN thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, các quy trình kỹ thuật, quy định biện pháp an toàn khi thi công.

Đặc biệt với các vị trí đào lò thượng, đào cúp, mở ngã ba hiện đang thi công phải tăng cường kiểm tra thực hiện kỹ thuật cơ bản, bổ sung đầy đủ các biện pháp thi công tại các vị trí xung yếu, đảm bảo đúng hộ chiếu kỹ thuật, kiên quyết không để người lao động làm việc trong điều kiện mất an toàn; Cán bộ CHSX đầu ca phân công việc cho công nhân phải kiểm tra điều kiện làm việc của người lao động, kiên quyết không phân công những người có biều hiện sử dụng rượu, bia và chất kích thích vào lò làm việc.

Quản đốc các Phân xưởng phải tổ chức rà soát lại người lao động thuộc đơn vị đang quản lý, những công nhân mà sức khỏe không đảm bảo, có biểu hiện nghi ngờ về sức khỏe phải báo cáo Lãnh đạo Công ty  để có phương án theo dõi, kiểm tra lại sức khỏe để bố trí công việc phù hợp.

Các phòng ban chức năng, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành việc thực hiện của các phân xưởng; tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3 tại các vị trí hiện trường sản xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy trình KTAT của CBCN.

Vị trí nào không đảm bảo điều kiện làm việc, không đảm bảo KTCB-VSLĐ hoặc không thực hiện theo đúng Lệnh sản xuất, quy trình của Công ty ban hành phải kiên quyết dừng sản xuất để khắc phục xong mới thi công. Các phòng chức năng  cho kiểm tra lại điều kiện làm việc của tất cả các vị trí làm trong lò và ngoài trời, vị trí nào điều kiện chưa đảm bảo phải có biện pháp cải thiện để đảm bảo cho người lao động.

Cùng với đó, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức tự chủ an toàn của người lao động và người sử dụng lao động về công tác AT-VSLĐ; nâng cao năng lực công tác và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác an toàn; thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn; rà soát bổ sung phương án ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… từ đó giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố đảm bảo an toàn cho sản xuất trong tháng 6 và thời gian còn lại của năm 2020.

 

Vũ Thủy