Than Thống Nhất: Tháng 8 sản xuất than vượt chỉ tiêu kế hoạch

Mặc dù trong tháng 8/2022 phải tạm dừng khai thác lò chợ I-6C-2 của Phân xưởng Khai thác 8 từ ngày 22/8 nhưng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
than thong nhat
Công ty Than Thống nhất tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất - kinh doanh

Tháng 8 năm 2022, với mục tiêu nâng cao công tác an toàn, nhất là đối với việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Đẩy mạnh công tác khoan thăm dò phòng ngừa bục nước; Kiểm soát khí mỏ hiệu quả, thường xuyên; Kiểm soát chặt chẽ công tác kỹ thuật cơ bản, an toàn bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp nhằm giảm đến mức thấp nhất tai nạn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố loại I, Công ty Than Thống nhất đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Mặc dù trong tháng 8/2022 phải tạm dừng khai thác lò chợ I-6C-2 của Phân xưởng Khai thác 8 từ ngày 22/8 nhưng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Than nguyên khai thực hiện được 168.510 tấn/KH 164.000 tấn bằng 102,75%; Than tiêu thụ thực hiện 169.143 tấn/KH 163.600 tấn bằng 103,39%; doanh thu thực hiện 198.342 triệu đồng/KH 191.488 triệu đồng bằng 103,58%; tiền lương bình quân đạt 15,863 triệu đồng/người-tháng.

Trong tháng 9 năm 2022, Công ty Than Thống Nhất - TKV phấn đấu thực hiện: 143.000 tấn than nguyên khai; 142.500 tấn than tiêu thụ; doanh thu: 165.456 triệu đồng.

Tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì, bám sát nâng cao chất lượng kiểm tra toàn diện tại các vị trí làm việc để ngăn chặn kịp thời các nguy cơ xảy ra TNLĐ, đảm bảo giữ tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất; Chỉ đạo điều hành quản lý kỹ thuật công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

Công ty tập trung chuẩn bị các phương án xử lý phòng chống mưa bão, thiên tai, chủ động các công việc củng cố bảo dưỡng hệ thống điện, các hạng mục phòng chống mưa bão ngoài mặt bằng và trong lò; Phát huy sáng kiến giải pháp mới tiết kiệm chi phí, phát triển SXKD gắn với bảo vệ môi trường.

Để động viên CNCB thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả, Công ty đã khen thưởng khuyến khích cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD tháng 8 năm 2022 với tổng số tiền 227 triệu đồng.

 

Nguyễn Hiền