Than Thống Nhất: Tích cực nâng cao kiến thức về An toàn vệ sinh lao động

Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa cử 4 Quản đốc, Phó Quản đốc các phân xưởng khai thác (1,2,3,4) tham gia lớp Đào tạo nâng cao kiến thức về An toàn vệ sinh lao động do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức.
than thong nhat 1

Nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao kiến thức về An toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ cấp công trường, phân xưởng. Trong hai ngày, từ ngày 22/02 đến ngày 23/02/2024 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lớp Đào tạo nâng cao kiến thức về An toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ cấp công trường, phân xưởng tại Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin (Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đây là lớp thứ sáu, đợt này Công ty Than Thống Nhất - TKV đã cử 04 Quản đốc, Phó Quản đốc các phân xưởng khai thác (1,2,3,4) tham gia lớp đào tạo.

Trong hai ngày diễn ra lớp học, cùng với sự tham gia của 80 học viên đến từ các đơn vị thuộc TKV, các giảng viên Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin đã tập trung chia sẻ những kiến thức trọng tâm và rất thiết thực về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Trong đó phải kể đến một số nội dung chính: Học viên được thông tin một số sự cố điển hình trong TKV từ năm 2022 đến nay.

than thong nhat 2

Nguyên nhân, bài học rút kinh nghiệm để từ đó  họ có khả năng nhận diện nguy cơ mất an toàn trong sản xuất mỏ hầm lò. Xử lý nguy hiểm và sự cố; Lớp đào tạo đã hướng dẫn học viên cách Quản lý khí gió mỏ hầm lò; Quản lý công tác khoan thăm dò; phòng ngừa bục nước; Các học viên đã được cung cấp nội dung trình bày về biện pháp an toàn trong công tác vận tải bằng tời trục, tàu điện trong mỏ hầm lò; Biện pháp về an toàn điện, phòng chống điện giật trong mỏ hầm lò… Cuối cùng, tổ chức thực hành sử dụng các loại thiết bị cứu hộ theo nhóm.

than thong nhât 2

Lớp đào tạo giúp học viên nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng tránh rủi ro và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, từ đó giúp họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Công ty và Tập đoàn đề ra. Hy vọng rằng các học viên là Quản đốc, Phó Quản đốc của Công ty Than Thống Nhất - TKV sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học được từ lớp đào tạo này vào công việc hàng ngày và trở thành những người hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng có hiệu quả đến CBCNV trong đơn vị, tạo cho người công nhân làm việc an toàn và có ý thức bảo vệ chính mình và đồng nghiệp.

 

Phạm Nga