Thép Nam Kim: Kinh doanh dưới giá vốn, thua lỗ quý thứ hai liên tiếp trong quý 4/2022

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ghi nhận quý kinh doanh thua lỗ thứ hai liên tiếp trong quý 4/2022; khiến luỹ kế cả năm 2022 lỗ 66,71 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 cho thấy Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.299,8 tỷ đồng, giảm 51% so với quý 4/2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lên tới 4.448,9 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý 4/2022 ở mức -149 tỷ đồng trong quý 4/2022, so với mức lãi 1.057,8 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2021.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, Thép Nam Kim ghi nhận mức lỗ 356,3 tỷ đồng trong quý 4/2022, so với mức lãi 452,3 tỷ đồng trong quý 4/2021. Quý 4/2022 cũng là quý thứ 2 liên tiếp, Thép Nam Kim phát sinh lỗ từ hoạt động kinh doanh. Trước đó, trong quý 3/2022, công ty chịu mức lỗ 418,7 tỷ đồng.

Lần gần nhất Thép Nam Kim báo cáo lỗ trong hoạt động kinh doanh là vào quý 1/2019. Như vậy, sau 13 quý báo lãi liên tiếp, việc thua lỗ đã xuất hiện trở lại đối với công ty trong nửa cuối năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2022, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.071,2 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 rơi xuống mức -66,71 tỷ đồng, so với mức lãi 2.225,3 tỷ đồng trong năm 2021. Nếu so với mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng được đề ra, Thép Nam Kim đã không hoàn thành mục tiêu kinh doanh nào.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim xem tại đây.

Giá cổ phiếu Thép Nam Kim
Diễn biến giá cổ phiếu NKG của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu thị trường nội địa trong năm 2022 của công ty vẫn tăng 5,2% so với năm 2021, đạt 9.524,9 tỷ đồng. Nhưng doanh thu xuất khẩu chỉ đạt 13.603,3 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2021.

Xét về dòng tiền, Thép Nam Kim ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính -827,3 tỷ đồng trong năm 2022, so với mức -308,2 tỷ đồng trong năm 2021. Như vậy, công ty đã trải qua 2 năm liên tiếp ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính trong năm 2022 lần lượt đạt 33,5 tỷ đồng và 1.048,2 tỷ đồng, chủ yếu do công ty gia tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiênf kinh doanh.  

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Thép Nam Kim đạt 13.521,6 tỷ đồng, giảm 12,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho lên tới 7.061,3 tỷ đồng, chiếm 52,2% tổng tài sản. Thuyết minh của công ty cho thấy cơ cấu hàng tồn kho gồm 3.464,1 tỷ đồng thành phẩm, 2.434,2 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu, và 1.105,4 tỷ đồng hàng đang đi trên đường. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đạt 1.516,7 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản.  

Tổng nợ phải trả của công ty trong năm 2022 đã giảm 15,8%. Tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh 35% lên 5.111,3 tỷ đồng; chủ yếu do gia tăng các khoản vay nợ bằng Việt Nam đồng của công ty với các tổ chức tín dụng. Trong đó, dư nợ của Thép Nam Kim tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tính đến ngày 31/12/2022 đạt 2.068,2 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vào ngày 19/1/2023, mã cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim tăng nhẹ 0,32%, đạt 15.500 đồng/cổ phiếu.

Duy Quang