Thép Tây Đô: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, vượt qua giai đoạn biến động

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy đối với Công đoàn Công ty Thép Tây Đô - trực thuộc Công Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trong buổi làm việc gần đây.

Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm, ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Thép Tây Đô cho biết, Công đoàn Thép Tây Đô hiện có 203 đoàn viên/207 lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công ty sản xuất liên tục, sản lượng vượt kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động ổn định với bình quân gần 9,1 triệu đồng/người/tháng. 

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, hoạt động công đoàn công ty thời gian qua luôn bám sát kế hoạch và hướng dẫn của công đoàn Tổng Công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trong đó thông tin đầy đủ những khó khăn, thuận lợi trong sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động.

Đồng thời, tham gia cùng chính quyền xây dựng phương án tái cơ cấu lao động sau khi công ty giảm quy mô hoạt động Xưởng Liệu, trợ cấp thôi việc cho người lao động…

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy thăm nhà máy Thép Tây Đô
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy thăm nhà máy Thép Tây Đô

Mặc dù sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm có biến động nhưng đại diện Thép Tây Đô cho biết đã giải quyết tốt các chế độ cho người lao động không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty đã tổ chức tốt phong trào thi đua kêu gọi đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật , thực hành tiết kiệm, an toàn lao động nhăm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thân cho người lao động.

Công đoàn đã phối hợp với Công ty tổ chức nghỉ mát cho gia đình cán bộ công nhân viên và tặng quà cho học sinh giỏi với tổng số tiền 395,2 triệu đồng; tổ chức cho các chị em tham quan du lịch nhân ngày 08/3, tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi của cán bộ công nhân viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu.

Dự kiến, tình hình sản xuất còn gặp khó khăn trong những tháng cuối năm do nhu cầu thị trường đi xuống, cùng với việc Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, xưởng Liệu dừng hoạt động, nhân sự biến động giảm, trong đó có một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành xin thôi việc. Việc thoái vốn và hợp đồng liên doanh của công ty gần hết hạn kéo theo định hướng sản xuất kinh doanh có thể thay đổi trong thời gian tới đã gây tâm lý hoang mang cho người lao động.

Do vậy, Công đoàn Thép Tây Đô đã xây dựng phương hướng trọng tâm trong quý 4/2019 tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người lao động phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty… nhằm ổn định tư tưởng của người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực như thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, an toàn lao động, tăng năng suất lao động, tổ chức tham quan du lịch cho đoàn viên nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Công đoàn đã chủ động, tích cực phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động nhằm phát huy nội lực, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Chủ tịch Trần Quang Huy hy vọng Công đoàn Thép Tây Đô sẽ phát huy vai trò tổ chức công đoàn, cùng người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn
Chủ tịch Trần Quang Huy hy vọng Công đoàn Thép Tây Đô sẽ phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, cùng người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và sự quan tâm, tạo điều kiện của chuyên môn đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, đồng thời ghi nhận những cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; phổ biến tuyên truyền cũng như thực hiện công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động trong 9 tháng vừa qua.

Chủ tịch Trần Quang Huy cũng đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục ổn định nhân sự bám sát tình hình, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người lao động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua nâng cao năng hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm 2019, góp phần ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam