Thủ tướng phát biểu tại Tháng Công nhân - Tháng ATVSLĐ: Phải sống cuộc sống của người lao động, nói tiếng nói chân thành của người lao động

Ngày 27/04, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức.

Cùng dự Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, ...

Giai cấp công nhân tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội

Là nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân hiện nay chiếm khoảng 14% dân số, 27% lực lượng lao động, tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội. Trong đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, công nhân, viên chức, người lao động đi đầu trong phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo và thành công trong lao động, sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Với gần 11 triệu đoàn viên sinh hoạt ở 126.000 công đoàn cơ sở, vai trò của công đoàn các cấp tiếp tục được phát huy.

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Lễ phát động Tháng Công nhân
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước đã đạt được.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã thực sự trở thành ngày hội của công nhân lao động cả nước với nhiều hoạt động cụ thể hướng về người lao động. Năm nay, các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân được định hướng tổ chức theo chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động phải đối mặt

Thực trang hiện nay, một bộ phận người lao động, nhất là lao động phi chính thức chưa có việc làm bền vững; nhiều lao động bị mất việc, giảm giờ làm, nhu cầu về nhà ở và các thiết chế cơ bản của công nhân, người lao động còn rất lớn nhưng chưa được đáp ứng.

Đáng lưu ý, điều kiện làm việc ở nhiều cơ sở còn hạn chế, tình trạng nhà xưởng chật hẹp, máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu, dễ xảy ra tai nạn lao động; môi trường làm việc độc hại, nhất là đối với phụ nữ như nóng, bụi, yếm khí, bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, hóa chất, … vượt tiêu chuẩn cho phép. Việc tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động tại nhiều cơ sở chưa nghiêm; bệnh nghề nghiệp còn diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn lao động chưa được cải thiện, …

"Đảng, Nhà nước thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động phải đối mặt; đồng thời luôn quan tâm, ban hành những cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lễ phát động Tháng Công nhân
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Sống cuộc sống của người lao động, nói tiếng nói chân thành của người lao động

Khẳng định giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn với vai trò rất quan trọng, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: "Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…", "…Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân…".

Thủ tướng đề nghị tổ chức Công đoàn Việt Nam cần tập trung chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; góp phần tích cực bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về lao động; thường xuyên quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; phải sống cuộc sống của người lao động, nói tiếng nói chân thành của người lao động; ...

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần cùng nhau hành động với tinh thần thiết thực, hiệu quả; tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế cho người lao động, ... Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng và triển khai hiệu quả việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

Ngọc Châm