Thực hiện quy trình công tác cán bộ bổ nhiệm lại chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 24/4, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ban Cán sự Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ để làm quy trình bổ nhiệm lại chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với đồng chí Đặng Hoàng An.

Thực hiện Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về Phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và Giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch 01/KH-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công Thương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ để làm quy trình bổ nhiệm lại chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với đồng chí Đặng Hoàng An.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh; Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Đặng Hoàng An; đại diện của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ, các Trường và đơn vị sự nghiệp thuộc quản lý của Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương phổ biến điều kiện tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương theo quy định.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trình bày báo cáo tự kiểm điểm quá trình công tác trong nhiệm kỳ vừa qua

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Đặng Hoàng An trình bày báo cáo tự kiểm điểm quá trình công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Với tư cách là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tại các Quy định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công Thương qua thời kỳ, Thứ trưởng Đặng Hoàng An được phân công chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực: Dầu khí - than, Quản lý thị trường, thay mặt Bộ chỉ đạo ngành Công Thương của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, công tác Đoàn thể từ năm 2018 đến nay; lĩnh vực công nghiệp hóa chất từ năm 2018 - tháng 11/2020; lĩnh vực Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp từ tháng 5/2019 – 12/2022; công tác văn phòng từ tháng 11/2020 - 12/2022;  lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân, công nghiệp phục vụ quốc phòng, công tác phòng chống tội phạm; quan hệ song phương và phát triển thị trường; các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu từ tháng 11/2020 đến nay.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

Xác định được trách nhiệm của bản thân trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong những năm qua, đồng chí Đặng Hoàng An đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương, qua đó góp phần giúp ngành Công Thương luôn giữ mức tăng trưởng, phục vụ tốt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô, và phát triển công nghiệp - thương mại.

Bên cạnh đó, nội dung kê khai tài sản của Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng đã được công khai trước toàn thể Hội nghị.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương
Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể cán bộ chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín

Sau khi thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung nêu trên của Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể cán bộ chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đã được chuẩn bị kỹ theo đúng Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Hội nghị cũng đã được diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, khách quan và mang tính xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong quá trình công tác, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Đặng Hoàng An đã rất nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm tốt công việc của người tham mưu cho Bộ trưởng, thực thi các nhiệm vụ theo sự phân công. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương thảo luận đi đến quyết định, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại Thứ trưởng Đặng Hoàng An.

Huyền My