Thủy điện Trung Sơn, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động

Ngày 26/4/2019, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn ( Thủy điện Trung Sơn) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Quý I /2019, Hội nghị đồng thời thảo luận các giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhận định về việc hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Thỏa ước lao động tập thể năm 2018, tại Hội nghị, Thủy điện Trung Sơn cho biết trong quá trình thực hiện người sử dụng lao động và người lao động đơn vị luôn bám sát các nội dung, điều khoản đã ký, tổ chức chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được EVNGENCO2 giao, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Cụ thể, năm 2018, hầu hết CBCNV Thủy điện Trung Sơn đều tuân thủ đầy đủ nội quy, quy chế đơn vị. Trong năm, Công ty đã điều chỉnh và bổ sung Quy chế tiền lương (theo quy định hiện hành của EVN) phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo phân phối tiền lương trên nguyên tắc công bằng và hiệu quả công việc. Ngoài ra, Công ty đã ban hành quy định thưởng An toàn điện cho CBCNV và các Quy chế nội bộ ( theo các quy chế do EVNGENCO 2 ban hành).Năm 2018 và Quý I/2019, có 65 CBCNV Công ty hết hạn hợp đồng lao động được Công ty gia hạn và ký kết hợp đồng.

Năm 2018, Công ty đã trích nộp đúng, đủ gần 2 tỷ BHXH – BHYT – BHTN (theo quy định của Nhà nước); giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, cũng như chấp hành nghiêm túc thời giờ làm việc và chế độ nghỉ ngơi (tạo điều kiện để bố trí lịch trực tại công trường cho người lao động làm việc tại công trường được nghỉ ngơi vào các dịp Lễ, Tết..., ngoài giải quyết chế độ thêm giờ theo quy định, từ quỹ phúc lợi của đơn vị Công ty hỗ trợ thêm chế độ trực cho người lao động)…

Thực hiện thỏa ước LĐTT, trong năm 2018, Công ty đã xét nâng lương thường xuyên 03 đợt cho CBCNV với tổng số 25 người, đồng thời chi số tiền 1,98 tỷ đồng từ quỹ phúc lợi và 1,505 tỷ đồng (từ quỹ khen thưởng do EVNGENCO 2 cấp cho Công ty cho giai đoạn chưa hoạt động năm 2017 và Công ty phân phối lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh điện) cho CBCNV; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV (vào tháng 6/2018 với và tháng 12/2018) số tiền 257.715.000 triệu đồng); Trang bị thuốc và thiết bị y tế cho CBCNV (tại công trường) số tiền 31.933.650 triệu đồng; đồng thời tổ chức nghỉ điều dưỡng cho CBCNV Công ty tại Sapa... đồng thời không để sảy ra tranh chấp, tai nạn lao động...

Trong năm 2018 và Quý I/2019, Thủy điện Trung Sơn liên tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Động viên người lao động, tích cực tham gia phong trào thi đua, hàng năm, phối hợp với tổ chức Công đoàn Công ty phát động các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, xây dựng công ty an toàn về an ninh trật tự, VSLĐ- PCCCN; Giao kế hoạch đến từng trưởng đơn vị, các Tổ công đoàn bộ phận, phát động công đoàn viên thi đua lao động giỏi, xây dựng cơ quan văn hoá…

Năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân Thủy điện Trung Sơn được cấp trên đánh giá cao, nhận được nhiều danh hiệu phần thưởng vì những nỗ lực hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Công ty nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng từ EVN và Tổng Công ty Phát điện 2 ( 2 tập thể và 5 cá nhân nhận được Bằng khen của EVN; 1 cá nhân nhận được Kỷ niệm chương của EVN; 03 tập thể và 13 cá nhân nhận được Giấy khen của EVNGENCO 2…)

Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các cơn bão 1,2,3,4 ( cuối tháng 08/2018, gây sạt trượt một phần vai phải, bờ trái gần đập dâng và hệ thống đường thi công vận hành), năm 2018, Thủy điện Trung Sơn nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể Công ty đạt Tổng sản lượng điện là 1,085 tỷ kWh ( vượt 4% kế hoạch năm 2018); vượt 50% kế hoạch lợi nhuận (EVNGENCO2 giao) Năng suất lao động theo công suất đặt là 0,373 người/MW vượt kế hoạch. Riêng trong Quý I/2019; Tổng sản lượng điện Công ty sản xuất đạt 105% kế hoach, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 105% kế hoach, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018...

Đại diện Công đoàn EVNGENCO2 tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngộ ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CBCNV Thủy điện Trung Sơn trong thời gian qua. Thông tin đến Hội nghị những thách thức, nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công ty nói chung và Thủy điện Trung Sơn nói riêng năm 2019, ông Nguyễn Văn Ngộ đồng thời đề nghị Công ty bên cạnh nỗ lực tìm các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (đào tạo CBCNV, người lao động). Tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Ngộ đồng thời kêu gọi các công đoàn viên của Công ty cũng cần có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao, tích cực đẩy mạnh thi đua lao động, tìm tòi nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, đánh giá các nguy cơ để có những biện pháp phòng trách rủi ro, đảm bảo an toàn không để sảy ra tai nạn, cháy nổ…

Chia sẻ với những thách thức (nhất là những diễn biến bất lợi của thời tiết) mà Công ty phải đối mặt năm 2019, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn chia sẻ đóng góp nhiều thông tin, giải pháp nhằm giúp Công ty vượt qua những thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ, liên tục cải thiện và nâng cao đời sống CBCNV.
Thủy điện Trung Sơn cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động... Ngoài thực hiện chế độ tiền lương các chế độ phúc lợi ( khám sức khỏe định kỳ, tổ chức nghỉ điều dưỡng, các hoạt động quan tâm đến người thân của CBCNV vào các dịp Lễ, Tết trong năm, kịp thời khen thưởng đối với các tập thể cá nhân hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ…) Công ty sẽ luôn trú trọng quan tâm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tập huấn công tác ATVSLĐ cho CBCNV đồng thời triển khai các chương trình đào tạo đội ngũ quản lý, kỹ thuật...

PVinh