[Tin Ảnh] Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa Bộ Công Thương kiểm tra thực tế tại Lạng Sơn, Quảng Ninh

Ngày 25/1/2022, đoàn Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã có đến làm việc và kiểm tra thực tế tại hai tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Đoàn Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có mặt tại tỉnh Lạng Sơn từ 8h sáng 24/1/2022
Đoàn Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có mặt tại tỉnh Lạng Sơn từ 8h sáng 24/1/2022

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lắng nghe chia sẻ của lực lượng chức năng tại bãi xe Xuân Cương, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lắng nghe chia sẻ của lực lượng chức năng tại bãi xe Xuân Cương, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lắng nghe chia sẻ của lực lượng chức năng tại bãi xe Xuân Cương, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng hóa xuất khẩu đang tập trung chủ yếu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, năng lực thông quan trung bình trong tuần đạt 80-100 xe xuất/ngày

Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng hóa xuất khẩu đang tập trung chủ yếu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, năng lực thông quan trung bình trong tuần đạt 80-100 xe xuất/ngày
Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng hóa xuất khẩu đang tập trung chủ yếu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, năng lực thông quan trung bình trong tuần đạt 80-100 xe xuất/ngày

Tính đến 8h00 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2022, tổng số lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn là 484 xe

Tính đến 8h00 sáng ngày 23 tháng 01 năm 2022, tổng số lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn là 484 xe

Tính đến 8h00 sáng ngày 23/1/2022, tổng số lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn là 484 xe
Tính đến 8h00 sáng ngày 23/1/2022, tổng số lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn là 484 xe

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt đoàn công tác tặng quà cho lái xe và lực lượng hải quan, biên phòng tại cửa khẩu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt đoàn công tác tặng quà cho lái xe và lực lượng hải quan, biên phòng tại cửa khẩu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt đoàn công tác tặng quà cho lái xe và lực lượng hải quan, biên phòng tại cửa khẩu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt đoàn công tác tặng quà cho lái xe và lực lượng hải quan, biên phòng tại cửa khẩu

Công tác kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế đối với người và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu được tăng cường tối đa

Công tác kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế đối với người và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu được tăng cường tối đa
Công tác kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế đối với người và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu được tăng cường tối đa
Lực lượng lái xe, bốc dỡ hàng hóa tại “vùng đệm” được trang bị tối đa nhằm kiểm soát dịch trên người và hàng hóa
Lực lượng lái xe, bốc dỡ hàng hóa tại “vùng đệm” được trang bị tối đa nhằm kiểm soát dịch trên người và hàng hóa

Đoàn công tác ghi nhận tình trạng thông quan đã có chuyển biến tích cực tại chốt kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị

Đoàn công tác ghi nhận tình trạng thông quan đã có chuyển biến tích cực tại chốt kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị

Đoàn công tác ghi nhận tình trạng thông quan đã có chuyển biến tích cực tại chốt kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị

Đoàn công tác ghi nhận tình trạng thông quan đã có chuyển biến tích cực tại chốt kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị
Đoàn công tác ghi nhận tình trạng thông quan đã có chuyển biến tích cực tại chốt kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị

Đoàn công tác di chuyển đến kiểm tra thực tế tại Lối mở Km3+4 Hải Yên (lối mở cầu phao), cầu Bắc Luân II, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn công tác di chuyển đến kiểm tra thực tế tại Lối mở Km3+4 Hải Yên (lối mở cầu phao), cầu Bắc Luân II, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đoàn công tác di chuyển đến kiểm tra thực tế tại Lối mở Km3+4 Hải Yên (lối mở cầu phao), cầu Bắc Luân II, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Năm 2022 (từ ngày 10/01/2022 đến nay), hoạt động xuất nhập khẩu đã dừng 3 lần tại Lối mở cầu phao Km3+4 do phía Trung Quốc phát hiện hàng nhập khẩu của Việt Nam có mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2
Năm 2022 (từ ngày 10/01/2022 đến nay), hoạt động xuất nhập khẩu đã dừng 3 lần tại Lối mở cầu phao Km3+4 do phía Trung Quốc phát hiện hàng nhập khẩu của Việt Nam có mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2

Sau thời gian tạm dừng thông quan (21/12/2021 - 09/01/2022), từ ngày 10/01/2022, Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức khôi phục thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên

Sau thời gian tạm dừng thông quan (21/12/2021 - 09/01/2022), từ ngày 10/01/2022, Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức khôi phục thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên
Sau thời gian tạm dừng thông quan (21/12/2021 - 09/01/2022), từ ngày 10/01/2022, Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức khôi phục thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên
Tính đến ngày 23/1/2022, lượng xe xuất hàng hóa đang chờ thông quan qua các cửa khẩu, lối mở tỉnh Quảng Ninh là 992 xe
Tính đến ngày 23/1/2022, lượng xe xuất hàng hóa đang chờ thông quan qua các cửa khẩu, lối mở tỉnh Quảng Ninh là 992 xe. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nỗ lực tối đa để giải tỏa số hàng này, hỗ trợ cho người nông dân và doanh nghiệp.
Thy Thảo