TKV đẩy cao nhịp độ sản xuất, đáp ứng than cho thị trường

Theo kế hoạch tháng 12/2022, Tập đoàn TKV phấn đấu sản xuất 3,1 triệu tấn than nguyên khai, bốc xúc đất đá 12 triệu m3, đào lò 21.900m, mét lò XDCB 402m; than tiêu thụ 3,76 triệu tấn, trong đó hộ điện 2,9 triệu tấn…

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022, các đơn vị sản xuất, chế biến, tiêu thụ than đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, vận động công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Kết quả tháng 11: than nguyên khai sản xuất đạt 2,95 triệu tấn, bằng 88% KH, dự kiến 11 tháng đạt 36,5 triệu tấn, bằng 90,2% KH năm. Các đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 11 như Than Đèo Nai, Quang Hanh, Hạ Long, Hòn Gai, Núi Béo, Uông Bí, Mạo Khê, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Theo kế hoạch tháng 12/2022, Tập đoàn TKV phấn đấu sản xuất 3,1 triệu tấn than nguyên khai, bốc xúc đất đá 12 triệu m3, đào lò 21.900m, mét lò XDCB 402m; than tiêu thụ 3,76 triệu tấn, trong đó hộ điện 2,9 triệu tấn…

Để hoàn thành kế hoạch tháng 12, và cả năm 2022, Tập đoàn TKV đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì, đẩy cao nhịp độ sản xuất, sàng tuyển, chế biến, chuẩn bị chân hàng, bám sát kế hoạch điều hành sản xuất và tiêu thụ, điều hành linh hoạt trên tinh thần đảm bảo cho tiêu thụ và cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Các đơn vị có nhiệm vụ pha trộn than nhập khẩu, đề xuất nhận các nguồn than để chế biến, pha trộn chuẩn bị nguồn than gối đầu cho tiêu thụ quý I/2023, cung cấp đủ than cho các hộ điện. Rà soát công tác đầu tư, nâng cao năng lực, phát triển sản xuất trong năm 2023.

 

Phương Minh