TKV: Hiệp thương thống nhất nội dung Hội nghị người lao động Tập đoàn năm 2021

Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Ban Thường vụ Công đoàn TKV đã tổ chức Hiệp thương thống nhất các nội dung để chuẩn bị Hội nghị người lao động Tập đoàn TKV năm 2021.
hoi nghi hiep thuong
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Ban tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị người lao động Tập đoàn TKV năm 2021 gồm các nội dung về thời gian, địa điểm, thành phần, công tác chuẩn bị báo cáo, một số nội dung sửa đổi thỏa ước lao động tập thể và một số điểm mới của hội nghị năm nay. 

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân trình bày kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các cấp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động.  

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận về một số vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương, chế độ ăn ca, các vấn đề xung quanh đối tượng nữ CNVC; vấn đề xây dựng nhà ở công nhân; chế độ nghỉ hưu, độ tuổi nghỉ hưu.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chỉ đạo gợi mở: đối với vấn đề liên quan đến nhà ở công nhân cần nghiên cứu, tham khảo thêm một số mô hình nhà ở công nhân mang tính hiệu quả cao để nghiên cứu áp dụng. Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, cần xây dựng một quy chuẩn, quy định chung về trang phục cho công nhân các ngành nghề thuộc TKV nhằm tạo sự thống nhất và xây dựng văn hoá từ trang phục.

Sau hiệp thương, dự kiến, Hội nghị người lao động Tập đoàn sẽ được tổ chức lồng ghép với Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 theo phương thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

PV