TKV: Tăng cường các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng gay gắt

Công ty Than Thống Nhất vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng gay gắt nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe người lao động.

Để chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng gay gắt phòng tránh tác hại của bệnh say nắng, say nóng gây ra nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe người lao động. Công ty yêu cầu các đơn vị, CBCNV thực hiện các công việc như sau:

Đối với các Phân xưởng khai thác, đào lò: Vệ sinh sạch sẽ nhà giao ca nhật lệnh, mở cửa bật quạt làm mát thông thoáng trong lúc giao ca nhật lệnh. Trong lò thực hiện chống xén cải tạo hạ nền để nâng tiết diện, xây tường chắn những lò cũ bỏ, đảm bảo thông gió thoáng mát các diện sản xuất của đơn vị quản lý.

Đối với các phân xưởng phục vụ phụ trợ: Vệ sinh sạch sẽ nhà giao ca nhật lệnh, mở cửa bật quạt làm mát thông thoáng trong lúc giao ca nhật lệnh. Bố trí sắp xếp thời gian lao động hợp lý đặc biệt những ngày nắng nóng gay gắt, trang bị đầy đủ các phương tiện chống nóng cá nhân theo quy định (quần áo bảo hộ, mũ, nón, kính…). Tăng cường các thiết bị làm mát, làm thoáng môi trường lao động, che chắn nắng, cách nhiệt tại nơi làm việc; tăng cường giải pháp phun nước làm mát mái che công trình sản xuất, mặt bằng khai trường và các vị trí khác; nghiên cứu xem xét lắp đặt quạt có dải cánh dài trong các nhà xưởng sửa chữa.

Đối với tất cả các đơn vị: Thường xuyên kiểm tra môi trường, điều kiện bảo quản trang thiết bị phòng tránh nguy cơ cháy, nổ.

Đối với Phân xưởng Đời sống: Cải thiện chất lượng chế độ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp nước uống đầy đủ, duy trì chế độ ăn bồi dưỡng mùa hè theo Quyết định số: 233/QĐ-VTNC ngày 12/01/2022 của Giám đốc Công ty V/v “Ban hành quy định ăn định lượng, bồi dưỡng bằng hiện vật, ăn giữa ca, ca 3, chống nóng cho CNCB trong Công ty” chú trọng các đồ uống giải nhiệt (Chè đỗ đen, nước đậu lành…) cho người lao động.

Đối với CBCN: Mang đầy đủ các phương tiện chống nóng cá nhân theo quy định (quần áo bảo hộ, mũ, nón, kính…) trong khi làm việc. Tăng cường ăn uống hợp vệ sinh thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Phòng TCLĐ (Y tế): Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của bệnh say nắng say nóng. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do say nắng, say nóng gây ra.

Công ty yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị trên. Nếu có vướng mắc Thủ trưởng các đơn vị thông tin qua Phòng TCLĐ báo cáo Giám đốc Công ty xem xét giải quyết.

Ngọc Quý