TKV: Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Năm mới 2021 tới mang đến nhiều triển vọng tích cực, nhưng cũng sẽ có nhiều thách thức đan xen. Để đảm bảo duy trì nhịp độ tăng trưởng, Tập đoàn TKV phấn đấu đạt sản lượng tốt ngay từ những ngày đầu năm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
tkv giao ban
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tại điểm cầu Hà Nội

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 1/2020, tại 6 điểm cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được và khẳng định đây chính là tiền đề tạo động lực để Tập đoàn bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Triển khai kế hoạch năm 2021, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”; trân quý, phát huy những thành quả, nền tảng của Tập đoàn, của mỗi đơn vị, mỗi CBCNV- người lao động trong thời gian qua, vì một mục tiêu chung: Xây dựng TKV ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ ngành, địa phương đối với Tập đoàn. 

Thứ hai, bám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất; khắc phục những hạn chế tồn tại; khẳng định TKV sẽ vượt qua những phép thử năm 2021, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV, Đảng bộ TQN và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới. 

Thứ ba, tạo đột phá mới, nhất là trong ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào công nghệ sản xuất, quản trị phù hợp với quy mô, đặc thù của mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn với mục tiêu chuyển đổi TKV hoạt động theo cơ chế thị trường, có nền quản trị tiên tiến, công nghệ phát triển, năng suất lao động cao, môi trường, điều kiện làm việc hài hoà, thân thiện, vì cuộc sống, sức khoẻ của người lao động. 

Thứ tư, chủ động tham gia trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương vào xây dựng chủ trương, cơ chế, chiến lược, quy hoạch phát triển của TKV trong phát triển kinh tế đất nước. 

Thứ năm, chú trọng chăm lo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi tay nghề, tận tâm với công việc, yêu nghề, yêu ngành và luôn đặt lợi ích của Tập đoàn lên trên hết. 

Thứ sáu, các cấp uỷ Đảng có nhiệm vụ tạo ra môi trường dân chủ, bình đẳng trong Tập đoàn và các đơn vị, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; phát huy và làm sâu sắc thêm văn hoá của Thợ mỏ TKV. 

Thứ bảy, tranh thủ sự tạo điều kiện, giúp đỡ, củng cố niềm tin của các cấp uỷ, cấp có thẩm quyền đối với cán bộ công nhân viên chức, người lao động Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Năm 2020 vừa qua, mặc dù có rất thách thức, nhưng Thợ mỏ TKV tiếp tục khẳng định giai cấp công nhân cách mạng một lòng theo Đảng, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất, Thợ mỏ TKV vẫn hăng say làm việc dưới hầm sâu, trên tầng cao, trong nhà máy. 

Thứ tám, Tập đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, làm tốt công tác phòng chống dịch, không để một công nhân nào của TKV nhiễm Sar - Cov - 2. Trước hết là chăm lo, đảm bảo CBCNVC - người lao động toàn Tập đoàn đón Tết cổ truyền Tân Sửu an toàn, đầm ấm.

Năm mới 2021 tới mang đến nhiều triển vọng tích cực, nhưng cũng sẽ có nhiều thách thức đan xen. Để đảm bảo duy trì nhịp độ tăng trưởng như Nghị quyết Đảng bộ các cấp đã đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn của toàn thể CBCNVC- người lao động Tập đoàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu kêu gọi, toàn Tập đoàn bắt tay ngay vào sản xuất với khí thế cao nhất, tinh thần cao nhất, phấn đấu đạt sản lượng tốt ngay từ ngày đầu năm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cũng lưu ý việc cần làm ngay của các đơn vị, nhất là khối sản xuất hầm lò là tiến hành rà soát tất cả các vị trí làm việc sau kỳ nghỉ Tết lễ, làm tốt công tác thông gió thoát nước, đảm bảo điều kiện sản xuất an toàn.

 

PV