Tổng công ty Điện lực - TKV: 6 tháng doanh thu đạt 6.216 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực – TKV vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid 19, tình hình thế giới và biến động của thị trường, diễn biến thất thường của thời tiết, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Tổng công ty, Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra.

Theo đó, Tổng công ty đã không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động nặng, nhẹ và tai nạ giao thông; Không có sự cố cháy, nổ, môi trường; Sản lượng điện sản xuất đạt 4.759 tr.kWh, đạt 49,6% KH điều hành; Sản xuất than tiêu thụ đạt 67,1 nghìn tấn bằng 55,9% KH điều hành; Doanh thu đạt 6.216 tỷ đồng, bằng 51,4% kế hoạch Tông công ty giao, bằng 51,8% kế hoạch TKV giao; Lợi nhuận đạt khoảng 574 tỷ đồng, bằng 56,7% KH TKV giao, bằng 53,95% KH Tổng công ty ban hành. 

Các mặt công tác khác: công tác quản lý kỹ thuật, các định mức, công tác sửa chữa lớn TSCĐ, công tác nghiên cứu phát triển KHCN nâng cao hiệu quả sản xuất,công tác tài chính-kế toán, thị trường điện, tái cơ cấu và công tác Pháp chế thanh tra... đảm bảo thực hiện theo kế hoạch.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt trên 4,8 tỷ kWh, lũy kế cả năm trên 9,6 tỷ kWh; sản xuất than tiêu thụ 54,4 nghìn tấn lũy kế cả năm đạt 120 nghìn tấn; doanh thu dự kiến đạt trên 4.800 tỷ, doanh thủ cả năm ước đạt trên 12.000 tỷ đồng.

Hội nghị

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy TKV, của Tổng công ty, Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty, trên cơ sở các kế hoạch đã xây dựng, đồng chí Ngô Trí Thịnh - Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Tổng công ty kết luận và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Bám sát mục tiêu và kế hoạch thi đua đã đăng ký với Tập đoàn, hoàn thành tốt; tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tiêm vắc xin mũi 4 cho người lao động; rà soát toàn bộ dây chuyền, hệ thống thiết bị nhà máy, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao; tiếp tục thu xếp vốn cho Công ty con để khắc phục tình trạng thiếu nguồn.

Thu xếp nguồn vốn vay trung dài hạn để triển khai dự án Na Dương 2 và các dự án nhóm C theo Kế hoạch đầu tư năm 2022; đẩy nhanh công tác đầu tư, sửa chữa, trung đại tu các nhà máy theo kế hoạch.

Ngô Trí Thịnh
Ông Ngô Trí Thịnh - Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Tổng công ty

Đơn vị cần chuẩn bị vật tư đáp ứng kịp thời phục vụ công tác sửa chữa, trung đại tu các nhà máy; tập trung các nguồn lực cho Dự án Na Dương 2 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật; tiếp tục triển khai xây dựng cải tạo cảnh quan môi trường các nhà máy "Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp", theo hướng Nhà máy trong công viên, duy trì đảm bảo công tác An toàn; Môi trường; PCCN; phòng chống mưa bão.

Cần quản lý chặt chẽ công tác thuê ngoài, mua sắm vật tư, công tác quản trị chi phí; công tác tái cơ cấu: Yêu cầu tổ công tác khẩn trương dự thảo báo cáo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025; kiểm soát chặt chẽ chất lượng than, Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng than cấp cho nhà máy, đảm bảo chất lượng theo đúng hợp đồng; triển khai thực hiện các đề tài khoa học đã đăng ký và được phê duyệt, xây dựng kế hoạch đổi mới công nghệ 6 tháng cuối năm trong đó tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu suất các tổ máy, dây chuyền, thiết bị nhà máy.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đóng góp vào kết quả chung của Tổng công ty trong năm 2022. Đồng thời, mong muốn Tổng giám đốc và Giám đốc các công ty con đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy những thành tích để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình, tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm, từ xa đề phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra, góp phần xây dựng Tổng công ty Điện lực - TKV ngày càng vững mạnh.

Thu Huyền