Tổng công ty Điện lực - TKV: Nỗ lực vượt khó trong năm 2020

Kết thúc năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng hoạt động SXKD của Tổng công ty Điện lực - TKV vẫn được duy trì ổn định, cơ bản hoàn thành trên 100% các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2020, các nhà máy của Tổng công ty Điện lực - TKV đều duy trì tương đối tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tăng cao sản lượng điện sản xuất. Đồng thời, bám sát tình hình huy động của A0 để tiến hành công tác bảo dưỡng sửa chữa nên các đơn vị trong Tổng công ty đã chủ động vận hành đáp ứng nhu cầu điện trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty. Vì vậy, cơ bản công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho CBCNV và người lao động, không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD chung của Tổng công ty.

Bước vào năm 2020, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, tác động ảnh hưởng sâu, rộng đến hoạt động xã hội và tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Trong đó Việt Nam cũng bị ảnh hưởng sâu rộng đến tăng trưởng GDP chỉ đạt ở mức 2,91%. Bên cạnh dịch bệnh, khí hậu, thời tiết diễn biến hết sức cực đoan, ảnh hưởng hết sức nặng nề đến các tỉnh miền trung, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn. Thủy văn diễn biến không thuận lợi đối với khu vực Tây nguyên, nên Thủy điện Đồng Nai 5 cũng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, giá thị trường đầu năm 2020 cũng giảm 55đ/kWh điện so với kế hoạch, giá thị trường bình quân năm chỉ đạt 829,6 đ/kWh, thấp hơn so với năm 2019 là 31% tương ứng 329,9 đ/kWh hết sức bất lợi. Trước tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn triển khai nhiệm vụ kép "vừa chống dịch, vừa sản xuất", với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể: sản lượng điện sản xuất đạt 10,63 tỷ kWh; các nhà máy đều hoàn thành vượt kế hoạch Tổng công ty giao. Công tác an toàn được giữ vững, các nhà máy đã xây dựng được khuôn viên theo hướng "Công viên trong nhà máy".

Điện lực TKV
Các nhà máy của Tổng công ty Điện lực - TKV đã xây dựng được khuôn viên theo hướng "Công viên trong nhà máy"

Để đạt được những con số ấn tượng đó, ngay từ quí IV/2019, Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành các giải pháp, kế hoạch điều hành, vận hành các nhà máy với mục tiêu "tối đa hóa lợi nhuận", tăng tính khả dụng các tổ máy, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường. Đảm bảo công tác an toàn, môi trường, cảnh quan các nhà máy theo tiêu chí "Nhà máy trong công viên".

Ngoài ra, trong năm 2020, công tác chăm lo nâng cao điều kiện cho người lao động cũng được Tổng công ty quan tâm và chỉ đạo thực hiện theo hướng tích cực, từ cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần, thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động. Tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Tổng Công ty.

Bước sang năm 2021 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021" với mục tiêu tổng quát: "An toàn - Phát triển - Hiệu quả", Tổng công ty Điện lực - TKV sẽ quyết tâm, nỗ lực hết sức trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mục tiêu chính sản xuất 10,3 tỷ kWh điện, đảm bảo công tác an toàn môi trường, PCCN... doanh thu đạt 13.780 tỷ đồng, phấn đấu tăng 5% so với năm 2020.

Xuân Hiệp