Tổng giám đốc EVNNPT họp kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 30/9/2020 tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3.

Dự án bao gồm: Đường dây (ĐZ) 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch; Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku 2. 

Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đường dây 500kV Mạch 3
Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đường dây 500kV Mạch 3

Tham dự cuộc họp đầy đủ các thành viên của Ban chỉ đạo ĐZ 500kV mạch 3 cấp EVNNPT có ông Nguyễn Ngọc Tân - TV HĐTV, ông Bùi Văn Kiên - PTGĐ, Lãnh đạo các Ban chức năng của EVNNPT.

Về Phía CPMB có ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc, các Phó giám đốc phụ trách các cung đoạn; các Trưởng phòng chức năng, đại diện các Ban Tiền phương thuộc CPMB; các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công xây dựng dự án, tham gia cuộc họp còn có các đơn vị cung cấp cột thép và các đơn vị liên quan.

Sau hơn 22 tháng thi công, Lãnh đạo EVNNPT đã tổ chức nhiều cuộc họp điều độ các đơn vị liên quan và họp các thành viên của Ban Chỉ đạo ĐZ 500kV mạch 3 nhằm rà soát, kiểm điểm và đánh giá lại toàn bộ tình hình thực hiện của dự án.

Lãnh đạo các cấp thường xuyên nắm tình hình thi công của dự án, hằng tuần/tháng Giám đốc CPMB thường xuyên tổ chức các cuộc họp điều độ với các Ban Tiền Phương thuộc CPMB kết hợp đi kiểm tra thực tế tại công trường và làm việc với HĐBT các địa phương để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Bên cạnh đó, Lãnh đạo, Công đoàn EVNNPT cũng tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà, động viên các đơn vị tham gia thi công.

Hiện nay dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong thủ tục rừng, trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các vị trí móng và hành lang tuyến, một số địa phương vẫn chưa phê duyệt phương án bồi thường phần hành lang tuyến, một số hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng với lý do đơn giá đền bù thấp.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết mưa nhiều trong khi ĐZ chủ yếu đi qua vùng núi cao, hiểm trở nên công tác vận chuyển vật tư thiết bị và triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB báo cáo tình hình thực hiện trên toàn tuyến ĐZ 500kV mạch 3

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB báo cáo tình hình thực hiện trên toàn tuyến ĐZ 500kV mạch 3

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB cho biết: Công tác triển khai thực hiện đến thời điểm hiện nay trên toàn tuyến đối với thủ tục rừng đã bàn giao 395/416 vị trí, trong đó Hà Tĩnh là 40/40 vị trí; Quảng Bình là 109/109 vị trí; Quảng Trị là 54/54 vị trí; Thừa Thiên Huế là 79/79 vị trí; TP Đà Nẵng là 25/25 vị trí; Quảng Nam là 19/40 vị trí; Quảng Ngãi là 14/14 vị trí; Kon Tum là 47/47 vị trí; Gia Lai là 8/8 vị trí.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã có QĐ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các vị trí chưa bàn giao chủ yếu đang làm thủ tục tận thu cây rừng trên vị trí móng của 21 vị trí, tỉnh Quảng Ngãi đang làm thủ tục trình UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Công tác bàn giao mặt bằng đến thời điểm hiện tại là 1.540/1.606 vị trí (đạt 96%), cụ thể: Hà Tĩnh 60/71 vị trí (đạt 85%); Quảng Bình 309/313 vị trí (đạt 99%); Quảng Trị 188/197 vị trí (đạt 95%); Thừa Thiên Huế 227/227 vị trí (đạt 100%); TP Đà Nẵng 71/72 vị trí (đạt 99%); Quảng Nam 233/268 vị trí (đạt 87%); Quảng Ngãi 190/196 vị trí (đạt 97%); Kon Tum 163/163 vị trí (đạt 100%); Gia Lai 99/99 vị trí (đạt 100%). Phần Hành lang tuyến CPMB đã bàn giao 927/1.606 khoảng cột (đạt 57,72%).

Tập trung đôn đốc hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền các phương án đã lập; các vị trí vướng mắc ở các địa phương còn lại nhiều (như Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi) cố gắng giải quyết trong tháng 9-10/2020; hành lang tuyến tập trung để hoàn thành theo tiến độ dựng cột/kéo dây, phấn đấu kết thúc tháng 10-11/2020.

Đối với tình hình thi công, về phần móng đã đào 1.472/1.606 (đạt 91,7%); Đã đúc 1.427/1.606 vị trí (đạt 88,9%); đã dựng cột 1.176/1.606 vị trí (đạt 73,2%); đang kéo dây 71,601 km, đã hoàn thành kéo dây 76,453 km/741,99km.

Các nhà thầu báo cáo

Các đơn vị tham gia thi công báo cáo tình hình thi công, vướng mắc kiến nghị trong quá trình thực hiện

Sau khi nghe báo cáo của các nhà thầu thi công, cung cấp cột thép, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn rừng, các ông Phó giám đốc phụ trách các cung đoạn của dự án, các ý kiến của đại điện các Ban chức năng của EVNNPT, các thành viên của ban chỉ đạo ĐZ 500kV mạch 3. Ông Phạm Lê Phú - TGĐ EVNNPT đã biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị tham gia thi công, trong đó các nhà thầu thi công đạt chất lượng và tiến đọ cao, dồng thời chia sẽ những khó khăn của các nhà thầu trong thời gian gặp phải dịch bệnh covid - 19, cũng như các vấn đề khác.

Tuy nhiên, đánh giá chung toàn bộ tình hình thi công toàn tuyến là còn rất chậm, chưa đáp ứng tiến độ nhiều nguy cơ dự án sẽ không kịp tiến độ. Nhiều nhà thầu chưa tập trung nguồn lực, nhiều địa phương vẫn chưa hỗ trợ quyết liệt để đơn vị thi công triển khai, các khó khăn vướng mắc trong công tác BTGPMB đang còn căng thẳng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi phải cần sự vào cuộc của tất cả các bên, đồng thời  nhấn mạnh đây là thời điểm nước rút của dự án.

Do đó để hoàn thành theo kế hoạch đóng điện ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch; ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trong tháng 12/2020 và ĐZ 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trong tháng 11/2020.

Ông Phạm Lê Phú yêu cầu đối với các đơn vị TVGS tăng cường nhân lực để giám sát trê toàn tuyến, kể cả giám sát về an toàn lao động của các nhà thầu, thực hiện đúng theo quy định của EVNNPT và các cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhập đầy đủ số liệu trên phần mềm E – QLĐTXD theo quy định.

Đối với các đơn vị TVTK cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Ban Tiền Phương của CPMB để thống nhất hồ sơ thiết kế cho từng dự án đảm bảo đồng bộ trong quá trình thi công, TVGS, nghiệm thu công trình và các vướng mắc, phát sinh cần xử lý thiết kế trong quá trình thi công tại hiện trường.

Đối với các Ban tiền phương của CPMB tại các địa phương phải thường xuyên làm việc với các địa phương, nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên công trường, đảm bảo công tác điều hành để bàn giao mặt bằng, BTGPMB và đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Đối với nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương khắc phục các tồn tại trong việc cung cấp các chi tiết còn thiếu cho đơn vị thi công và lưu ý đến gói thầu tụ bù còn lại đảm bảo tiến độ.

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT trao quà đông viên các đơn vị tham gia dự án

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT trao quà đông viên các đơn vị tham gia dự án

Yêu cầu các Ban chức năng phối hợp và hỗ trợ với CPMB để giải quyết các vướng mắc trong công tác BTGPMB tại các Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, các công tác cắt điện, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn tuyến để đảm bảo tiến dộ dự án, đảm bảo vốn giải ngân cho dự án. Báo cáo với EVN và các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ CPMB giải quyết các vấn đề về công tác BTGPMB.

Triển khai công tác truyền thông sâu rộng trên toàn tuyến trong giai đoạn nước rút của dự án, trong đó đợt 1 bắt đầu từ tháng 10/2020 thực hiện cho dự án ĐZ 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2; đợt 2 dự kiến thực hiện cuối tháng 11, đầu tháng 12/2020 cho 2 dự án còn lại.

Xác định đây là thời điểm nước rút của dự án, Tổng Giám đốc EVNNPT yêu cầu các đơn vị liên quan, nhất là CPMB cần tập trung mọi nguồn lực, làm việc một cách khoa học, hiệu quả để đảm bảo tiến đô đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông yêu cầu các nhà thầu đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn thi công của các nhà thầu tham gia dự án.

PV