Trao giấy chứng nhận đầu tư Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền

Ngày 30/5/2008, tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trịnh Quang Sử đã trao Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Cầu K

         Dự án có tổng mức đầu tư hơn 798 tỷ, đầu tư giai đoạn 1 có quy mô trên 263 ha. Công ty dự kiến hoàn thành kết cấu hạ tầng cơ bản Khu công nghiệp, trạm xử lý nước thải trong vòng 2 năm (tháng 6-2008 đến 6-2010) và đến năm 2014 sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu hạ tầng.