Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang: Sử dụng hiệu quả nguồn nội lực

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học (Trung tâm KT&CNSH) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Tiền Giang. Vượt qua nhiều, Trung tâm đã nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn lực về con người và cơ sở vật chất hoàn thành các nhiệm vụ của ngành và địa phương giao.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học (Trung tâm KT&CNSH) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Tiền Giang. Được thành lập năm 2005, Trung tâm KT&CNSH hoạt động trên 04 lĩnh vực chính, gồm: Dịch vụ thử nghiệm trong lĩnh vực môi trường đất, nước, không khí, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thủy sản và sản phẩm thủy sản, phân bón…; dịch vụ năng lượng nguyên tử; dịch vụ đánh giá, chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực sản phẩm trồng trọt và công nghệ sinh học.

Cán bộ của Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sinh học
Cán bộ của Trung tâm thực hiện nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sinh học

Trong lĩnh vực nghiên cứu, Trung tâm tiếp nhận các chuyển giao về khoa học ứng dụng CNSH theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị. Trung tâm cung cấp các loại sản phẩm và dịch vụ thuộc lĩnh vực CNSH, bao gồm: Phân bón hữu cơ GREFA-BR1; chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất phân hữu cơ, xử lý môi trường; cung cấp các dịch vụ thiết kế lắp đặt nhà màng, nhà lưới và hệ thống tưới nhỏ giọt; chuyển giao quy trình công nghệ trồng rau ăn lá và ăn quả bằng phương pháp tưới nhỏ giọt…

Đặc biệt, Trung tâm đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón và lưu hành phân bón phân bón hữu cơ GREFA-BR1 trên thị trường tại Việt Nam.

Năm 2022, Trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất thông qua dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học giai đoạn II. Trung tâm đang đầu tư mở rộng nhà màng, phân xưởng sản xuất phân vi sinh, phân bón hữu cơ và triển khai mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt mang lại hiệu quả kinh tế ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện dự án, chuyển giao mô hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả bằng phương pháp bán thủy canh và thủy canh, mang lại hiệu quả cao. Theo đó, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, giảm đến 40% nước so với phương pháp tưới truyền thống, kiểm soát được dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, mang lại tỷ suất lợi nhuận trên 50% so với chi phí trực tiếp.

Mô hình trồng cà chua
Mô hình trồng Cà chua

Ngoài ra, Trung tâm còn được các cơ quan và tổ chức cấp các giấy chứng nhận năng lực hoạt động như: Hệ thông quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Mô hình trồng Dưa lưới
Mô hình trồng Dưa lưới

Trong bối cảnh bình thường mới, các hoạt động của Trung tâm đang đi vào ổn định. Trung tâm đang nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn lực về con người và cơ sở vật chất được ngành KHCN đầu tư, thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phấn đấu doanh thu hàng năm đạt trên 3 tỷ đồng, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao, vừa đảm bảo đời sống cho viên chức và người lao động.

Văn Thắng