Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-TT ngày 08/4/2021 của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/10/2021 đến ngày 06/11/2021 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại