Trường Đại học Dầu khí Việt Nam trong 3 năm đầu thành lập

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) được thành lập ngày 25/11/2010 theo Quyết định số 2157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt t

 Nhiệm vụ trọng tâm của PVU là đào tạo trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực dầu khí; nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và quản lý; tổ chức đào tạo bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao theo nhu cầu của Ngành và xã hội. Sau 3 năm đi vào hoạt động, PVU đã có những bước đi cụ thể và vững chắc để thực hiện nhiệm vụ của Trường.

Ngay từ khi mới thành lập, PVU đã chú trọng xây dựng, tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên, đặc biệt là cán bộ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tính đến nay, PVU đã có 44 cán bộ giảng dạy, trong đó gồm 2 PGS-TS, 19 TS, 17 ThS và 7 Cử nhân/Kỹ sư. Trên cơ sở vận dụng Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho PVU do Tập đoàn ban hành, PVU đã cụ thể hóa bằng các chính sách trong tuyển dụng, đào tạo, tiền lương nhằm giữ chân và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ hiện có, thu hút thêm nhiều cán bộ trình độ cao tới làm việc và huy động tối đa nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm từ các Đơn vị trong Tập đoàn.

Bên cạnh đó, PVU nhận được sự hỗ trợ kịp thời về nguồn kinh phí, cơ sở vật chất và chỉ đạo sát sao từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự giúp đỡ, hợp tác tích cực của các đơn vị trong và ngoài ngành. Điều đó giúp PVU từng bước xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và nghiên cứu hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao và phục vụ công tác NCKH.

Với các nguồn lực trên, mặc dù gặp khó khăn do đội ngũ CBNV còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm thực tế, hệ thống cơ sở vật chất chưa đầy đủ, đồng bộ, có nhiều thay đổi trong định hướng xây dựng và phát triển Trường với chủ trương chuyển địa điểm từ Vĩnh Phúc vào Bà Rịa-Vũng Tàu và thành lập Học viện Dầu khí trên cơ sở sát nhập PVU và Viện Dầu khí Việt Nam, bằng sự đam mê, nhiệt huyết, PVU bước đầu đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận. PVU đã thành công trong công tác tuyển sinh với điểm chuẩn đầu vào liên tục tăng và dẫn đầu trong số các trường có đào tạo chuyên ngành dầu khí. Năm học 2013-2014 (khoá 3) PVU tuyển 92 sinh viên với điểm chuẩn là 23,5 điểm. Hiện PVU tổ chức đào tạo hơn 350 sinh viên thuộc 4 chuyên ngành Địa chất dầu khí, Địa vật lý dầu khí, Khoan-Khai thác và Lọc hóa dầu. Kết thúc năm học 2012 - 2013, PVUcó trên 60% sinh viên đạt loại khá giỏi. 12 SV PVU được cử tham gia 2 kỳ thi Olympic Toán SVtoàn quốc và đạt 1 giải Nhất, 3giải Nhì,7giải Ba. Đặc biệt Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp phép cho PVU triển khai đào tạo thí điểm trình độ thạc sĩ ngành Công trình biển theo chương trình hợp tác đào tạo với Trường đại học Công nghệ Delft của Hà Lan.

Bên cạnh công tác đào tạo sinh viên chính quy, PVU đã tổ chức nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng nâng caocho cán bộ công nhân viên trong và ngoài ngành Dầu khí.Ngoài 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị và một số lớp khác tổ chức theo nhiệm vụ Tập đoàn giao, Trường đã thực hiện đào tạo được 50lớp dịch vụ với 1.400 học viên.

PVU cũng đang từng bước đẩy mạnh công tác NCKH. Đến nay, ngoài Nhiệm vụ cấp Ngành "Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng, hải văn và động đất phục vụ công tác thiết kế công trình biển trên thềm lục địa Việt Nam" đã chuẩn bị hoàn thiện để báo cáo nghiệm thu, cán bộ của PVU đã công bố 28 công trình khoa học trên các Tạp chí trong và ngoài nước (trong đó 18 trên Tạp chí SCI nước ngoài, 10 trên Tạp chí Dầu khí), 01 bài tham luận trên Kỷ yếu hội thảo về Hóa dầu của Liên Bang Nga, 01 chuyên khảo Toán học được Springer xuất bản và 2 tài liệu giảng dạy khác do các NXB trong nước ấn hành. Đối với sinh viên, Trường đang tổ chức triển khai 04 đề tài cấp Trường có nội dung chuyên ngành phù hợp với kinh phí do NOEX tài trợ. Trong năm 2014, PVU sẽ đẩy mạnh công tác NCKH bằng việc chủ trì và tham gia các đề tài NCKH cấp Ngành và 2 đề tài cấp Bộ, phối hợp nghiên cứu với các nhóm đề tài của VPI và các trường đại học khác.

Với động lực và quyết tâm cao, trong thời gian tới PVU phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa Trường tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành Trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và khu vực.