Trường Đại học Trà Vinh công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ngày 21/7/2023, căn cứ theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, Quyết định số 923/2023/QĐ-BGDDT và Quyết định số 2083/2023/QĐ-BGDĐT, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh ra thông báo số 328/2023/TB-HĐTS về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, thí sinh có tổng điểm 03 môn theo tổ hợp môn xét tuyển (không có môn nào có kết quả đạt từ 1.0 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên đủ điều kiện tham gia xét tuyển, điều chỉnh hoặc bổ sung nguyện vọng.

Điểm sàn dao động trong 15 - 22,5 điểm

Trường Đại học Trà Vinh

Hình thức và thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Trà Vinh (Mã: DVT) thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng như sau:

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng cách truy cập vào tài khoản cá nhân tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Thời gian được điều chỉnh nguyện vọng là đến 17 giờ ngày 30/7/2023.

Điểm xét tuyển và điều kiện sử dụng trong xét tuyển

Theo thông báo của Trường Đại học Trà Vinh, cách tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển + Điểm cộng (đối tượng ưu tiên, khu vực) được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ.

Cụ thể, điều kiện 1 được áp dụng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh của cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu.

Trong đó, ngành Ngôn ngữ Khmer, Văn hóa học, Luật, Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý thể dục thể thao xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn.

Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y học dự phòng, Y tế công cộng xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn.

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Dược học xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Hóa học cao hơn.

Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Âm nhạc học xét ưu tiên thí sinh có điểm Năng khiếu cao hơn.

Các ngành còn lại xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.

Sau khi xét theo điều kiện 1, trong trường hợp vẫn còn thí sinh có điểm bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điều kiện 2 là xét ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Thời gian công bố trúng truyển

Trường Đại học Trà Vinh sẽ công bố điểm trúng tuyển trước 17 giờ ngày 22/8/2023.

Thời gian và địa điểm xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học

Thời gian nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Trà Vinh là từ ngày 23/8/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 6/9/2023.

Thí sinh có kết quả trúng tuyển sẽ dùng tài khoản cá nhân đăng nhập vào trang https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để xác nhận nhập học trực tuyển tại Trường Đại học Trà Vinh.

Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh, Trường Đại học Trà Vinh (0294.3.855.735).

Hoàng Yến