Từ ngày 01/3/2012, 9 loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Theo Quyết định 02/2012/QĐ - TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/3/2012 tổ chức, cá nhân kinh doanh 9 loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện g

Đó là các hàng hóa dịch vụ:

1. Cung cấp điện.
2. Cung cấp nước sinh hoạt.
3. Truyền hình trả tiền.
4. Thuê bao điện thoại cố định.
5. Thuê bao di động trả sau.
6. Kết nối Internet.
7. Vận chuyển hành khách đường hàng không.
8. Vận chuyển hành khách đường sắt.
9. Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

Đây là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xác định rõ khách hàng. Hiện nay, đã có các hợp đồng. Theo Quyết định này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ phải rà soát lại hợp đồng, xây dựng mẫu thống nhất đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan quản lý nhà nước tự mình hoặc theo đề nghị của người tiêu dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

Để thuận lợi cho các bên, phía cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần dự thảo mẫu hợp đồng, giải thích các điều khoản, lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến người tiêu dùng và công bố công khai mẫu hợp đồng, tránh áp đặt hoặc dùng những điều kiện không rõ ràng bất lợi cho người tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp, ví dụ như vấn đề điều chỉnh giá, điều chỉnh số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, hủy bỏ hợp đồng, dịch vụ gia tăng, dịch vụ tư vấn miễn phí, trả tiền,.... tránh cơ chế “xin cho” khi đăng kí hợp đồng...

Mẫu thống nhất, nhưng các bên không thể điền đầy đủ các điều kiện bởi hàng hóa dịch vụ khác nhau như nhóm “mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ ở chung cư”?

Sau 9 nhóm hàng hóa dịch vụ trên, căn cứ vào khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

>>Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

>>Quyết đinh 02/2012/QĐ – TTg