Tuổi trẻ Than Thống Nhất hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong tháng 2/2023, đoàn viên thanh niên trong Công ty Than Thống Nhất sẽ tham gia trồng 3.500 cây phi lao xanh tại mặt bằng kho than mức +110, các bãi thải và khai trường sản xuất tại khu Lộ Trí.

Sáng ngày 12/02, tại kho than mức +110 khu Lộ Trí, Đoàn Thanh niên Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

tet trong cay
Đoàn Thanh niên Công ty Than Thống Nhất - TKV ra quân Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

 

Trong tháng 2/2023, đoàn viên thanh niên trong Công ty sẽ tham gia trồng 3.500 cây phi lao xanh tại mặt bằng kho than mức +110, các bãi thải và khai trường sản xuất tại khu Lộ Trí.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên của Đoàn Đoàn Thanh niên Công ty nhân dịp đầu Xuân năm mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Than Thống Nhất nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, vì một Việt Nam xanh, nâng cao nhận thức của ĐVTN và CBCN trong Công ty về vai trò của rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trong thời gian tới, Đoàn Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, làm tốt công tác BVMT, trồng cây hoàn nguyên bãi thải mỏ, khuôn viên văn phòng, nhà giao ca trên khai trường, khu tập thể công nhân, các tuyến đường thanh niên quản lý… theo chủ trương của TKV gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Ngọc Quý