Tuổi trẻ VINACHEM: Thiết thực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật Xanh” năm 2022

Tuổi trẻ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) vừa đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” toàn quốc với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh đơn vị, tổ chức trồng cây xanh khu vực nội bộ và xung quanh Công ty tạo cảnh quan mới…

Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần thứ IV, đợt cao điểm ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, tạo môi trường sống và làm việc Xanh - Sạch - Đẹp, tuổi trẻ Tập đoàn Hoá chất đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” toàn quốc với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Ra quân dọn dẹp vệ sinh đơn vị, tổ chức trồng cây xanh khu vực nội bộ và xung quanh Công ty tạo cảnh quan mới…

Thông qua hoạt động đã giúp các bạn ĐVTN có được một "Ngày chủ nhật xanh" thật ý nghĩa và vui tươi, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp; góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm..

Một số hình ảnh các cơ sở Đoàn trong toàn Tập đoàn ra quân Ngày Chủ nhật xanh vệ sinh môi trường:

vinachem 1

vinachem 2

vinachem 3

vinachem 4

vinachem 5

vinachem 6

PV