VEAM: Hiệu quả cao từ chương trình hợp tác sản xuất nội bộ

Việc các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty tham gia chương trình hợp tác sản xuất nội bộ dưới sự điều phối, quản trị của Tổng công ty đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM cũng như các đơn vị thành viên từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả khả quan trong thời gian qua.

Phát huy lợi thế của từng thành viên

Trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường gặp không ít khó khăn, một trong những hoạt động nổi bật của Công ty mẹ VEAM trong năm qua là Công ty mẹ đã xây dựng từng bước triển khai các nhiệm vụ trong chương trình hợp tác sản xuất nội bộ dựa trên thế mạnh của từng đơn vị thành viên, qua đó giúp các đơn vị thành viên nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh trên nền tảng kết hợp và hợp tác sản xuất, hỗ trợ trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh.

Thời gian qua, nhiều đơn vị của VEAM đã có hoạt động hợp tác, trao đổi, giao dịch lớn với các đơn vị khác như VF, DISOCO, SVEAM, TAMAC, Cơ khí Trần Hưng Đạo, Viện Công nghệ, FUTU1, FOMECO và Cơ khí chính xác số 1. Năm 2021, chương trình hợp tác sản xuất nội bộ của Tổng công ty đã đạt được doanh số 74,3 tỷ đồng và có thể khẳng định việc hợp tác nội bộ đang là xu hướng hiệu quả của nhiều các Tập đoàn, Tổng công ty ở Việt Nam và trên thế giới.

Dây chuyền đúc mẫu cháy của Diesel Sông Công

Đánh giá về hiệu quả mà chương trình hợp tác nội bộ, ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM khẳng định, hoạt động hợp tác sản xuất nội bộ dưới sự chỉ đạo, điều phối của Ban điều hành VEAM đã có những bước khởi đầu tích cực.

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong quá trình hợp tác, nhờ đó sẽ hỗ trợ các đơn vị của VEAM từng bước vượt qua khó khăn, cải thiện hiệu quả hoạt động và tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, những chia sẻ, trao đổi giữa các đơn vị cũng là kinh nghiệm quý báu để chúng ta tiếp thu, tạo cơ sở cho công việc hợp tác và phát triển trong thời gian tới.

Về phía các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc của Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp chia sẻ, chương trình hợp tác sản xuất nội bộ của VEAM là một chương trình rất hiệu quả đối với đơn vị, hiện đang có 3 đơn vị trong Tổng công ty hợp tác với Công ty TNHH MTV Máy kéo và Máy nông nghiệp. Thông qua chương trình hợp tác, Công ty đã có thêm việc làm cho người lao động đồng thời được hỗ trợ cả về kỹ thuật, kinh nghiệm đây là điều rất đáng quý.

Ông Lê Việt Hùng - Giám đốc Công ty SVEAM - cho rằng bên cạnh việc hợp tác sản xuất các sản phẩm mới thì còn cần nghiên cứu, phát triển các sản phẩm truyền thống đã có thị trường vốn là thế mạnh của VEAM như máy động lực, động cơ diesel, bên cạnh đó quá trình triển khai hợp tác cũng cần lộ trình và phương thức phù hợp.

Thúc đẩy hợp tác mạnh hơn giữa các doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Hoàng Văn Minh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công cho biết, để hợp tác thành công thì ngoài tính chủ động của các đơn vị thì một điểm rất quan trọng đó là phải xây dựng các kế hoạch hợp tác căn cứ sở trường, lợi thế của từng đơn vị.

Đơn cử như đối với lĩnh vực thiết kế sản phẩm, Diesel Sông Công hoàn toàn có thể hợp tác ngay được, còn lĩnh vực sản xuất lại phụ thuộc vào thế mạnh của từng đơn vị cũng như các yêu cầu về dây chuyền sản xuất, năng lực sản xuất, giá thành sản xuất, tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm… Các yếu tố nêu trên cần được xem xét kỹ lưỡng, cụ thể và các đơn vị có thể đáp ứng được yêu cầu thì hoàn toàn có thể hợp tác.

Các đơn vị đều có nguyện vọng và đề xuất Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, đầu mối trong các hoạt động hợp tác bởi hiện trên thị trường số lượng và chủng loại phụ tùng rất lớn, cần sự tham gia định hướng và điều phối của Tổng công ty để các đơn vị có thể tập trung thực hiện công việc theo chiến lược phát triển sẵn có.

Tổng công ty cần nghiên cứu, triển khai hỗ trợ các đơn vị thực hiện nghiên cứu thị trường, nhu cầu của từng loại sản phẩm, năng lực của từng đơn vị qua đó để có chương trình điều phối cụ thể và phù hợp đến từng đơn vị.

Tổng công ty sẽ thực hiện điều phối các chương trình hợp tác phù hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế của các đơn vị thành viên.

Về phía Tổng công ty, ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM khẳng định, Tổng công ty sẽ thực hiện đánh giá, xem xét lợi thế, năng lực từng đơn vị, từ đó điều phối các chương trình hợp tác phù hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế của các công ty thành viên để cùng nhau phát triển vì mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo Tiểu Ban Hợp tác sản xuất tại VEAM xây dựng và triển khai những kế hoạch, hoạt động cụ thể, bám sát thực tiễn để đảm bảo các chương trình hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhấn mạnh, để chương trình hợp tác sản xuất nội bộ thành công, đề nghị các đơn vị xây dựng mục tiêu cụ thể, đề xuất cơ chế phù hợp, bám sát thực tiễn, đảm bảo tính thị trường và hiệu quả.

Hưng Nguyên