Việt Nam luôn coi kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển

Chiều 25/4/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Rosler. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi kinh tế t

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn WEF và cá nhân ông Philipp Rosler đã luôn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn coi kinh tế tư nhân là động lực của sự phát triển và tạo điều kiện phát huy vai trò của thành phần kinh tế quan trọng này.

Đánh giá cao các hoạt động của WEF, Thủ tướng trân trọng cảm ơn lời mời tham dự WEF - ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 6/2016 của ông Philipp Rosler và cho biết sẽ giao Bộ Ngoại giao Việt Nam thu xếp.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của hội nghị WEF Mekong tại Việt Nam năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Philipp Rosler phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để góp phần tổ chức thành công hội nghị quy mô lớn này.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Giám đốc điều hành WEF Philipp Rosler tin tưởng dưới sự điều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khối doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Ông Philipp Rosler khẳng định WEF sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Hoàng Giang