Vinachem chủ động phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện những ca nhiễm mới trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo Người đại điện tại các đơn vị như Công ty Bột giặt LIX, Bột giặt NET, Xà phòng Hà Nội... có kế hoạch sản xuất các sản phẩm sát khuẩn, sát trùng… để kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ chống dịch trong tình hình mới, góp phần ổn định giá cả thị trường
Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo Người đại điện tại các đơn vị như Công ty Bột giặt LIX, Bột giặt NET, Xà phòng Hà Nội... có kế hoạch sản xuất các sản phẩm sát khuẩn, sát trùng… để kịp thời đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch, góp phần ổn định giá cả thị trường (ảnh: Dây chuyền sản xuất nước rửa tay On1 của LIXCO)

 

Trong ngày 27 tháng 7 năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn và Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã ra nhiều văn bản gửi hỏa tốc chỉ đạo đảng ủy trực thuộc, các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn tại các đơn vị, các trung tâm, viện, trường…chủ động phòng chống dịch.

Yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được lơi là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19, tăng cường tuyên truyền để cán bộ công nhân viên tại các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid- 19.

Thực hiện nghiêm thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid- 19;

Bên cạnh đó, chủ động phương án tổ chức sản xuất để đảm bảo cung ứng các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, không để thiếu hàng gây biến động thị trường và tránh tình trạng tồn kho sản phẩm tăng cao.

Đối với các đơn vị sản xuất nguyên liệu, vật tư phòng chống dịch như nhóm sản phẩm hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa, oxy… Tập đoàn đã có văn bản chỉ đạo cụ thể Người đại điện tại các đơn vị như Công ty Bột giặt LIX, Bột giặt NET, Xà phòng Hà Nội, Hóa chất cơ bản Miền Nam, Hóa chất Việt Trì, Thuốc sát trùng Việt Nam, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ.. có kế hoạch sản xuất các sản phẩm sát khuẩn, sát trùng… để kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ chống dịch trong tình hình mới, góp phần ổn định giá cả thị trường.

Các đơn vị chủ động có các phương án đảm bảo đủ nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc khai báo y tế khi có yêu cầu. Thông báo tới toàn thể CBCNV tuyệt đối không được giấu dịch. Có định hướng đánh giá, cập nhật kịch bản hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong trường hợp dịch Covid- 19 kéo dài đến hết quý IV năm 2020, gửi về Tập đoàn trước ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Đối với Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Tâp đoàn đã có văn bản 1252/HCVN- KHKD, ngày 27/7/2020 chỉ đạo rất cụ thể đến Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, yêu cầu Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid- 19 và văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới. Trên tinh thần đảm bảo an toàn ổn định sản xuất, xem xét cụ thể việc áp dụng các biện pháp phù hợp trong phòng chống dịch, hạn chế các tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh cùa Công ty, có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống.

Đồng thời, triển khai kiểm soát nhiệt độ cho cán bộ công nhân viên và khách ra/vào công ty; trường hợp sốt hoặc phát hiện thì thực hiện cách ly theo quy định của địa phương; xem xét dừng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo không cần thiết cho đến khi có thông báo mới; trong những trường hợp phát sinh tình huống bất thường, kịp thời báo cáo với Đảng ủy và Lãnh đạoTập đoàn.

Hồng Liên