Vốn đầu tư FDI đăng ký mới 2 tháng đầu năm tăng mạnh

Xét về số lượng dự án đầu tư FDI thu hút được trong 2 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 39,2%) và điều chỉnh vốn (chiếm 62,3%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần cao nhất (43,9%).

Cập nhật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/02/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần giảm thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, có 405 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 55,2% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt gần 3,6 tỷ USD (gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ). Vốn đầu tư đăng ký mới 02 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ do tăng số lượng dự án mới (tăng 55,2%) và có dự án có quy mô vốn đầu tư lớn (hơn 400 triệu USD và hơn 600 triệu USD).

Về vốn điều chỉnh, có 159 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 442,1 triệu USD (giảm 17,4% so với cùng kỳ); Góp vốn, mua cổ phần, có 367 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 16,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 255,4 triệu USD (giảm 68% so với cùng kỳ).

đầu tư nước ngoài
Vốn đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2024 tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư FDI mới vào Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ.

Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 125,2 triệu USD và gần 76,4 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 39,2%) và điều chỉnh vốn (chiếm 62,3%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần cao nhất (43,9%).

Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ 2023; Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp gần 5,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc…

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư FDI mới (chiếm 32,3%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,8%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 28,9%).

samsung
2 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần. (Ảnh minh họa)

"Hút" dự án khủng, vốn FDI vào Hà Nội tăng gấp hơn 24 lần so cùng kỳ

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 38 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư FDI đăng ký gần 914,4 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 24,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư của Hà Nội tăng mạnh do có dự án đầu tư mới lớn với tổng vốn đầu tư hơn 662 triệu USD với mục tiêu đầu tư dự án khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố.

Quảng Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 471,1 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh,…

Nếu xét về số dự án, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 35,6%), điều chỉnh vốn (chiếm 18,9%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 71,1%).

Tính tới ngày 20/02/2024, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tăng mạnh trong tháng 02 tháng đầu năm 2024. Xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt hơn 48,87 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ, chiếm 72,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 48,57 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ, chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt 39,51 tỷ USD, tăng 29,5% so cùng kỳ và chiếm 64% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tính chung trong 02 tháng đầu năm 2024, khu vực FDI xuất siêu trên 8,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 8,6 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 4,29 tỷ USD.

Việt Hằng