Xuất khẩu cà phê sang Hoa Kỳ giảm về lượng, tăng về trị giá

7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm về lượng nhưng tăng về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

ca phe

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 7/2022 Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hoa Kỳ đạt 10,33 nghìn tấn, trị giá 22,33 triệu USD, giảm 6,3% về lượng và giảm 15,5% về trị giá so với tháng 6/2022, so với tháng 7/2021 giảm 19,4% về lượng và giảm 6,2% về trị giá.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt xấp xỉ 72 nghìn tấn, trị giá 173 triệu USD, giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xét về đơn giá, tháng 7/2022 giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 2.161 USD/tấn, giảm 9,8% so với tháng 6/2022, nhưng tăng 16,4% so với tháng 7/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 2.414 USD/ tấn, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần cà phê Việt Nam tăng

Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu cà phê của nước này trong tháng 6/2022 đạt 146,23 nghìn tấn, trị giá 857,3 triệu USD, tăng 15,4% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với tháng 5/2022, so với tháng 6/2021 tăng 3,1% về lượng và tăng 48,2% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ đạt 833,96 nghìn tấn, trị giá 4,68 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 51,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá nhập khẩu, tháng 6/2022 giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hoa Kỳ đạt mức 5.862 USD/tấn, giảm 3,7% so với tháng 5/2022, nhưng tăng 43,7% so với tháng 6/2021.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hoa Kỳ đạt mức 5.615 USD/tấn, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các nguồn
cung chính, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng cao nhất từ Braxin (tăng 68,1%); mức tăng thấp nhất từ Việt Nam (tăng 29%).

Về nguồn cung, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu cà phê từ các nguồn cung chính Colombia, Việt Nam, Guatemala nhưng giảm nhập khẩu từ Braxin và Honduras.

Số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cũng cho thấy nửa đầu năm 2022, Hoa Kỳ giảm nhập khẩu cà phê từ Braxin, giảm 8,6% về lượng, nhưng tăng 53,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 228,3 nghìn tấn, trị giá 941,61 triệu USD. Thị phần cà phê của Braxin trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm từ 31,56% trong 6 tháng đầu năm 2021 xuống 27,38% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, tăng 7,8% về lượng và tăng 39,1% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt xấp xỉ 71 nghìn tấn, trị giá 168 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2022. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 8,32% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 8,51% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Hoàng Phương