Bộ Công Thương gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm Sorbitol

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2920/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày. Theo đó, thời hạn cuối cùng để ban hành quyết định liên quan tới vụ việc này được gia hạn đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Trước đó, ngày 18 tháng 8 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ (Ấn Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Cục PVTM có công văn số 796/PVTM-P1 xác nhận Hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về PVTM.

Căn cứ khoản 2 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào kiến nghị của Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra), Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc điều tra hoặc không điều tra. Trường hợp đặc biệt, việc ban hành quyết định có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 30 ngày”.

Để có thêm thời gian xem xét hồ sơ vụ việc và các thông tin liên quan, ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2920/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày. Theo đó, thời hạn cuối cùng để ban hành quyết định liên quan tới vụ việc này được gia hạn đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.  

Đăng Huy