Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng.
Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.
Toàn cảnh buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định số 2336/QĐ-BCT ngày 6/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hằng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Tổng Thư ký Ban chỉ Đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế thay mặt lãnh đạo Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương chúc mừng đồng thí Lê Thị Hằng đã được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ cân nhắc, tín nhiệm bổ nhiệm vào cương vị Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Phân tích về chức năng, tính chất đặc thù của Văn phòng Ban chỉ đạo là cơ quan giúp việc cho Chính phủ, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tỏ ý tin tưởng đồng chí tân Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Hằng là cán bộ được quy hoạch tại chỗ, đã có quá trình công tác tại Văn phòng Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ.

Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chúc mừng bà Lê Thị Hằng đã được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng  Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Lê Thị Hằng đã bày tỏ cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã tín nhiệm bổ nhiệm đồng chí, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong quá trình công tác.

Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.
Tân Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Lê Thị Hằng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Thị Hằng khẳng định cương vị mới vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng chí Lê Thị Hằng cũng hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng toàn thể Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo đơn vị.

Huyền My