Công đoàn VEAM: Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Ngày 23/5 tại Thái Nguyên, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 8.

Từ ngày 24/2/2012 có kết luận số 77-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lấy tháng 5 hàng năm là Tháng công nhân. 12 năm qua, Tháng công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động cả nước nói chung và Công đoàn ngành Công Thương nói riêng.

Rất nhiều hoạt động cụ thể hướng về người lao động, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên và người lao động và sự ghi nhận tích cực của xã hội.

Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, qua đó đã khẳng định vai trò, vị thế những đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

an toàn vệ sinh lao động
Ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM phát biểu tại Lễ phát động

Tháng 5, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Trước đó, ngày 24/4/2024, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức thành công Tháng Công nhân và Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2024 tại Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn với chủ đề “Đoàn kết công nhân- Triển khai Nghị quyết”.

Quan tâm đến đời sống của đoàn viên công đoàn, NLĐ, đặc biệt là những đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn mà nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp, đầy tính nhân văn. Tại buổi lễ phát động năm nay, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trích 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tài chính Công đoàn Công Thương để chăm lo cho 1.000 đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đó Công đoàn VEAM đã nhận được 114 triệu đồng.

an toàn vệ sinh lao động

Tiếp nối thành công của Chương trình phát động do Công đoàn Công Thương tổ chức, Công đoàn VEAM đã tổ chức Lễ phát động Tháng an toàn vệ sinh lao động và Hội thi an toàn vệ sinh giỏi lần thứ 8.

“Tại buổi lễ, đã có 226 suất quà của Công đoàn VEAM và 114 suất quà của Công đoàn Công Thương được trao đến tận tay đoàn viên và người lao động” - ông Mai Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn VEAM cho biết.

Nhân dịp này Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo  an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

an toàn vệ sinh lao động
Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động năm 2023

Thay mặt ban thường vụ CĐCTVN, ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đánh giá cao công đoàn VEAM trong công tác triển khai Phát động tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024, là đơn vị tiên phong đi đầu trong công tác này. VEAM là đơn vị đi đầu triển khai lễ phát động của CĐCTVN sau lễ phát động tại TP.HCM.

an toàn vệ sinh lao động
Ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đánh giá cao công đoàn VEAM trong công tác triển khai Phát động tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024,

Ông Ngọc khẳng định, đối với DN tài sản quý nhất là con người, đây là nhân tố và động lực quyết định đưa DN phát triển, do đó nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền và công đoàn tại các doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn và chính quyền tạo môi trường làm việc an toàn chuyên nghiệp cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. chăm lo bằng các quy trình vệ sinh an toàn lao động, bằng các cơ chế đặc biệt, những quy định đó được thực hiện giữa các tổ chức công đoàn và người lao động để đem lại những quy định tốt nhất và cao nhất để đem lại cuộc sống môi trường lao động tốt đẹp hơn cho người lao động.

an toàn vệ sinh lao động
Ông Lê Minh Quy - Chủ tịch An toàn lao động VEAM cho rằng cần tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Lê Minh Quy, Phó tổng giám đốc VEAM, Chủ tịch An toàn lao động VEAM cho rằng để thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, các cấp chuyên môn và công đoàn, người lao động cần tăng cường nhận thức về tầm quan trọng và triển khai hiệu quả việc bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động, tạo động lực, truyền cảm hứng và lan tỏa cho người lao động để giai cấp công nhân ngày càng đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với lao động nữ, bảo đảm đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các cá nhận và gia đình người lao động.

Môi trường làm việc an toàn là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định và thành công trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như những mất mát về tinh thần đối với nhiều gia đình và xã hội, mặt khác không làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động sẽ làm giảm năng suất lao động, tăng giá thành sản phẩm và không có khả năng cạnh tranh nhất là trong thời kỳ kinh tế hội nhập như hiện nay.

Chính vì vậy công tác vệ sinh an toàn lao động lao động luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động vảo vệ tài sản của nhà nước và doanh nghiệp, giảm thiểu đến mức thấp nhất về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với mục tiêu trung tâm là hướng về người lao động đã góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, người lao động và sự ghi nhận tích cực của xã hội, từ đó vị thế của tổ chức công đoàn và công tác vệ sinh an toàn lao động ngày càng được nâng lên trong nhận thức của người lao động.

an toàn vệ sinh lao động

  Ông Nguyễn Văn Mạnh, thay mặt cho hơn hơn 17 ngàn đoàn viên Công đoàn, người lao động trong Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam hứa sẽ cụ thể hóa các nội dung và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Tháng vệ sinh an toàn lao động năm 2024

Chủ đề Tháng vệ sinh an toàn lao động năm 2024 là “ Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, ông Nguyễn Văn Mạnh thay mặt cho  hơn hơn 17 ngàn đoàn viên Công đoàn, người lao động trong Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam hứa sẽ cụ thể hóa các nội dung và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao trách nhiệm của cac cấp trong đơn vị nhất là vai trò của người lao động trong việc tự bảo vệ mình và đồng nghiệp, tránh các nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động; Tổ chức huấn luyện cũng như trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật bảo hộ lao động cho người lao động theo luật định; Trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật bảo hộ lao động cho người lao động theo qui định; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động, từ đó xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất; thực hiện kịp thời đánh giá tác động môi trường, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, không ngừng cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động…

Ngay sau lễ phát động Công đoàn VEAM cũng đã tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh giỏi lần thứ 8.

Hưng Nguyên