Công đoàn VNSTEEL: Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt

BCH Công đoàn VNSTEEL khóa VI nhiệm kỳ 2023- 2028 vừa được bầu ra trước sự hân hoan của 156 đại biểu có mặt tại Đại hội, đại diện cho hơn 12.400 đoàn viên trong toàn hệ thống.
ban chap hanh cong doan thep ra mat
Ban chấp hành Công đoàn VNSTEEL khóa VI nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt

 

Sau hai ngày làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã bầu 20 người vào BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời, bầu Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL khóa VI gồm 5 đại biểu với các chức danh như sau: ông Vương Duy Khánh là Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL; ông Đỗ Đình Trường là Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn VNSTEEL, các ông Lê Văn Thanh, Vũ Thượng Thư, Trần Ngọc Hanh Hanh là UV Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL.

Thay mặt cho các đại  biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa VI, ông Vương Duy Khánh đã xúc động phát biểu: “Là thành viên của BCH Công đoàn VNSTEEL khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi xác định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn trước đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động của Tổng công ty; trước Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Công Thương Việt Nam. Chúng tôi xin hứa với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, tập thể Ban Chấp hành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đoàn kết hướng về cơ sở vì người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và công tác Công đoàn của Công đoàn Công Thương Việt Nam”.

Thay mặt BCH Công đoàn VNSTEEL khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Khánh cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của BTV Công đoàn Công Thương Việt Nam, của lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp với các công đoàn bạn và sự ủng hộ của toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Tổng công ty để BCH Công đoàn VNSTEEL hoàn thành tốt chức năng và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI đã đề ra.

Minh Thủy