Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện mùa mưa lũ

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 30/8/2023 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Chỉ thị nêu rõ, từ đầu mùa mưa bão 2023 đến nay, thời tiết cực đoan đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, mưa lớn kéo dài gây tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực như Lâm Đồng, Đắk Nông, Yên Bái, Hà Giang... Một số công trình thủy điện đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải dừng hoạt động để khắc phục sự cố.

Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai những nội dung cấp thiết và phù hợp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai những nội dung cấp thiết và phù hợp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai những nội dung cấp thiết và phù hợp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Các chủ hồ chứa thuỷ điện

Nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện và quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng của các hạng mục công tình như đập dâng, công trình xả lũ, cửa nhận nước, các bờ vai đập,… các thiết bị cơ khí, thiết bị điện và thiết bị quan trắc chuyên dùng; khắc phục kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có) để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mọi tình huống. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm theo các phương án đã được phê duyệt để sẵn sàng phục vụ ứng phó với các tình huống thiên tai.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thuỷ văn và phối hợp với các cơ quan có liên quan đến vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; chủ động áp dụng cách thức cảnh báo, thông báo đến nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, thông báo về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập và hồ chứa nước và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các cấp thẩm quyền trong công tác ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

Hồ chứa thuỷ điện
Việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trước tình hình thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, kéo dài là hết sức cần thiết

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các công trình thủy điện thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, các công trình thủy điện đang trong quá trình xây dựng. 

Chỉ đạo giám sát vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện, tham mưu UBND tỉnh, thành phố tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; tăng cường lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các đơn vị chức năng theo quy định, thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ. 

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện thiết lập, quản lý hành lang thoát lũ của các hồ chứa và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đập theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các công trình đang xây dựng dừng mọi hoạt động thi công, di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. 

Xem thêm thông tin cập nhật về các hồ thủy điện trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Chỉ đạo các đơn vị báo cáo về công tác vận hành hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ. Kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị tổ chức công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương. 

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Cục Điều tiết điện lực

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung Chỉ thị này. 

Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ

Đa dạng các hình thức truyền thông để kịp thời truyền tải thông tin diễn biến các đợt thiên tai cũng như công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại các công trình thủy điện. 

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong chỉ thị, thường xuyên báo cáo về Bộ Công Thương qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Ngọc Châm