Đảm bảo công bằng, minh bạch trong điều hành giá điện

Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Thế Hữu, việc rút ngắn thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện không có nghĩa là cứ 3 tháng lại thay đổi giá điện một lần, mà còn tùy thuộc vào đánh giá tác động về kinh tế vĩ mô, cũng như tùy thuộc vào kết quả tính toán cập nhật giá điện đã đủ mức để được xem xét điều chỉnh theo quy định hay chưa.
Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Thế Hữu thông tin về các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2024 và công tác điều hành giá điện
Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Thế Hữu thông tin về các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2024 và công tác điều hành giá điện

Sáu giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2024

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý I/2024 về tình hình cung cấp điện, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Nguyễn Thế Hữu cho biết, theo thống kê, đến hết tháng 3/2024, phụ tải toàn quốc tăng trưởng khoảng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn dự báo

Để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống, ngay từ cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 29/12/2023 phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024, trong đó chỉ đạo một số giải pháp để đảm bảo cung ứng điện:

Thứ nhất, tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các công trình nguồn điện và lưới điện để giải tỏa nguồn điện cũng như tăng cường khả năng truyền tải, trong đó đặc biệt là công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối như là trong báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính đề cập.

Thứ hai, đảm bảo cung cấp đủ và liên tục nhiên liệu cho phát điện, đặc biệt là nhiên liệu than và khí.

Thứ ba, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình vận hành các thiết bị của các nhà máy điện, khắc phục nhanh chóng các sự cố có thể xảy ra, chuẩn bị dự phòng vật tư sẵn sàng để đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các nhà máy điện trong hệ thống.

Thứ tư, điều tiết hợp lý các nhà máy thủy điện để đảm bảo dự phòng công suất điện năng cho hệ thống điện ở mức cao nhất có thể trong cao điểm mùa khô.

Thứ năm, tăng cường công tác rà soát hành lang tuyến của các đường dây truyền tải điện 500kV và 220kV; kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết (nếu có) để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, tăng cường làm việc với các khách hàng, các phụ tải lớn để đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý I/2024 diễn ra chiều 29/3
Toàn cảnh họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý I/2024 diễn ra chiều 29/3

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ đã tổ chức các đoàn làm việc với các đơn vị phát điện, truyền tải và phân phối, qua đó rà soát tình tình hình chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024.

Ngày 28/3/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô 2024 để chỉ đạo cho các đơn vị điện lực về công tác này.

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong điều hành giá điện

Liên quan đến Quyết định 05/2024/QĐ-TTg thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Phó Cục trưởng Nguyễn Thế Hữu cho biết, cơ bản Quyết định 05/2024/QĐ-TTg vẫn kế thừa những nội dung đã có từ trước của Quyết định 24/2017/QĐ-TTg, trong đó có đề xuất rút ngắn thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Nhưng điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng lại thay đổi giá điện một lần, mà còn tùy thuộc vào đánh giá tác động về kinh tế vĩ mô, cũng như tùy thuộc vào kết quả tính toán cập nhật giá điện đã đủ mức để được xem xét điều chỉnh theo quy định hay chưa.

Với việc giá điện cần điều chỉnh theo lộ trình để giảm thiểu tác động tới kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện, cần xem xét tới việc rút ngắn chu kỳ tối thiểu điều chỉnh giá điện để vừa đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của EVN; bên cạnh đó cũng dần đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào theo thị trường.

Nội dung đề xuất này cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về đảm bảo sự công bằng, minh bạch, từ Quyết định 24/2017/QĐ-TTg đến Quyết định 05/2024/QĐ-TTg vẫn giữ vai trò chính của Bộ Công Thương trong điều hành giá điện, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để đảm bảo điều hành phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ về thị trường năng lượng nói chung, thị trường điện nói riêng; phù hợp với thực tiễn và xu hướng hội nhập.

Với vai trò là Bộ quản lý ngành, Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò, trách nhiệm chính trong quá trình kiểm tra, rà soát phương án giá điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng và trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh giá điện, cũng như là tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong điều hành giá điện.

Hàng năm, Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện và công khai để nhân dân và các cơ quan báo chí giám sát, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Thy Thảo - Huyền My