Đảng bộ Than Hà Tu: Đoàn kết, sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo

Giai đoạn 2015-2019 Công ty CP Than Hà Tu (Than Hà Tu) đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ mỏ, Ban Chấp hành Đảng bộ Than Hà Tu đã nhạy bén, sáng tạo, huy động sự tích cực các Đoàn thể quần chúng, nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể cán bộ đảng viên CNLĐ Công ty, đoàn kết chung sức vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Hà Tu lần thứ XXI (2015-2020) và Đại hội Đảng các cấp được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới và đất nước có nhiều biến động. Đảng bộ Than Hà Tu nỗ lực sắp xếp tổ chức, nhân sự phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của Công ty và từng đơn vị, từ đó phát huy tính sáng tạo, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong của cán bộ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

đại hội đảng bộ than Hà Tu
Đảng bộ Than Hà Tu 5 năm liền (2015-2019) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều tập thể và cá nhân nhận được các danh hiệu cao quý

Trong giai đoạn này Than Hà Tu chỉ đạo rà soát, kịp thời ban hành mới; sửa đổi, bổ sung để ban hành nhiều quy chế, quy định có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, phù hợp với chỉ đạo của cấp trên, sát thực tế ở từng giai đoạn. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận, bồi dưỡng và quản lý cán bộ được tăng cường và đổi mới, nhất là đối với cán bộ trẻ theo hướng đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài…Than Hà Tu, từng bước vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và các mặt công tác.

Phát huy xuất sắc vai trò lãnh đạo trong thực nhiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Cụ thể, giai đoạn 2015-2019, Than Hà Tu bước vào giai đoạn kết thúc dự án Mỏ (Hà Tu) và tiến hành đầu tư dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh, điều kiện khai thác xuống sâu, hệ số bóc lớn, diện đổ thải khó khăn...Hơn thế, thiết bị đơn vị hoạt động nhiều năm, hầu hết đã xuống cấp hoạt động không ổn định; Công ty trong quá trình tập trung tái cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác quản lý...nhân sự trong Thường trực Cấp ủy có nhiều thay đổi...Đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2015 gây thiệt hại nghiêm trọng đến việc tổ chức sản xuất và thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Trong bối cảnh đó Than Hà Tu đã linh hoạt điều chỉnh giảm sản lượng than khai thác (theo chỉ đạo chung của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam), duy trì, ổn định sản xuất. Đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ dám làm, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Than Hà Tu đã có những dự báo, xây dựng kế hoạch chỉ tiêu SXKD phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện sản xuất.

các đại biểu chụp ảnh tại dự án bắc Vàng Danh
Than Hà Tu chỉ đạo điều hành sản xuất theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường, tăng cường quản lý kỹ thuật, cải thiện các chỉ tiêu công nghệ, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá vào khai thác than, bố trí thiết bị hợp lý tăng năng suất lao động…


Kết quả trong thời gian qua điều kiện kỹ thuật khai thác đã từng bước được cải thiện, năng suất lao động được nâng cao rõ rệt, bước đầu sử dụng các thiết bị đầu tư có hiệu quả góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

Giai đoạn 2015 -2019 Than Hà Tu đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được giao, tiết kiệm chi phí khoán ở mức cao, lợi nhuận tăng cao, thu nhập của người lao động và chi trả cổ tức cho các cổ đông được đảm bảo….Đặc biệt nhất là Công ty đã thực hiện thắng lợi kế hoạch phát động thi đua khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, khôi phục sản xuất (năm 2015) trong điều kiện mỏ đơn vị bị ngập, hệ thống khai thác bị phá vỡ hoàn toàn.Năm 2015 lợi nhuận thực hiện Than Hà Tu tăng 45%, thu nhập bình quân người lao động tăng 14% (so với KH).

Sản lượng than nguyên khai sản xuất từ 2015 – 2018 đạt từ 1,6 đến 1,8Tr tấn/năm. Trong 5 năm sản lượng bốc xúc đất đá đạt 113 triệu m3; than khai thác đạt 8,2 triệu tấn; tiêu thụ đươc 8,8 triệu tấn than; doanh thu đạt 11.758 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận trung bình đạt 56 tỷ/năm đạt 304 % so KH Tập đoàn giao; tiền lương bình quân tăng từ 7,8 triệu đồng (năm 2015) lên 10,8 triệu đồng/ng/thg năm 2019, tăng 38% so với đầu nhiệm kỳ...

Mặc gian khó nhiều nhiệm vụ quan trọng đã về đích

Trong giai đoạn này Công ty đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng, công tác thăm dò bổ sung trữ lượng, nâng công suất khai thác than. Từ 2015-2020 Công ty đã thực hiện 13.277mks, đồng thời xác định chuẩn xác cấu trúc địa chất mỏ, đặc điểm cấu tạo các vỉa than, chất lượng than huy động vào khai thác của Công ty...

Dự án Bắc Vàng Danh
Việc hoàn thành các thủ tục được Bộ TNMT cấp Giấy phép khai thác lộ thiên Dự án Bắc Bàng Danh trong điều kiện dự án phát triển Mỏ Hà Tu kết thúc vào năm 2019, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Than Hà Tu

Dự án Bắc Bàng Danh đã đem lại hiệu quả nhất định, theo tính toán sẽ tăng mạnh sản lượng than khai thác từ năm 2021 đạt trên 2,5 triệu tấn/năm, khẳng định chủ trương đúng đắn, chính xác của lãnh đạo Tập đoàn, chuyển từ khai thác hầm lò sang khai thác lộ thiên…

Năm 2019 ghi nhận nhiều sự kiện và kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ SXKD khi Than Hà Tu hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu ở mức cao; phát huy hiệu quả thiết bị có công suất lớn vào sản xuất, đạt năng suất cao (03 máy xúc thủy lực 12m3, 17 xe vận chuyển đất đá từ 96 đến 130 tấn); khối lượng bóc đất đạt kỷ lục 35,4 triệu m3/năm; lợi nhuận tăng 3 lần, tiền lương bình quân đạt 10,8 triệu đồng/ng/tháng tăng 27%...

Nhiều Nghị Quyết như: Đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ trong SXKD (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 11/01/2017 của Đảng ủy Than Quảng Ninh); Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý (Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn TKV); Lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 (Nghị quyết số 32/NQ/ĐU, ngày 12/3/2018 của Đảng ủy TKV) … đã được Đảng bộ Than Hà Tu chỉ đạo thực hiện hiệu quả nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo công tác an toàn cho người lao động, gắn sản xuất với bản vệ môi trường…

Đặc biệt trong nhiệm kỳ này Đảng bộ Than Hà Tu đã tập trung chỉ đạo đổi mới các công nghệ sản xuất nâng cao năng suất thiết bị, tiết giảm lao động (đưa xe ô tô có tải trọng từ 90 đến 130 tấn, máy xúc có dung tích gầu 12m3 vào sản xuất; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành như: tiếp tục duy trì các hệ thống quản lý thiết bị vận tải vả bốc xúc bằng hệ thống định vị GPS, đầu tư áp dụng hệ thống giám sát mỏ; đầu tư và áp dụng hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động trên hệ thống máy tính, kết hợp thẻ từ nhận diện trên từng thiết bị; đầu tư hệ thống cáp quang truyền dữ liệu từ khai trường SX về Văn phòng Công ty...) nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý của Công ty...Bắc Bàng Danh được đầu tư với các thiết bị công suất lớn, công nghệ hiện đại như máy xúc thủy lực 12m3/gầu, xe ô tô vận chyển đất 90 đến 130 tấn.

Năm 2019 Than Hà Tu đã hoàn thành tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn từ 51% lên 65% vốn điều lệ (theo Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn giao); chủ động chuẩn bị đủ nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD. Từ năm 2015-2019, nộp ngân sách nhà nước của Công ty các năm đều vượt kế hoạch (tổng số là 2.321 tỷ đồng), bảo quyền lợi của các cổ đông, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, hệ số thanh toán đều đảm bảo trên 0,5 lần, lợi nhuận các năm đều tăng cao so với kế hoạch được giao...

Hà Tu phát động thi đua
Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất đã được Than Hà Tu phát động và triển khai hiệu quả.

Công tác khoán quản trị chi phí của Công ty từng bước được hoàn thiện. Hằng năm Than Hà Tu đều tiết giảm chi phí so với kế hoạch được giao (giai đoạn 2015-2019 Công ty đã thực hiện tiết kiệm được tổng số trên 186 tỷ đồng).

Chỉ đạo phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Than Hà Tu đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị, với tổng số 130 sáng kiến giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng.

Tiêu biểu là phong trào thi đua đạt năng suất kỷ lục Tập đoàn (đã có 25 tổ xe máy Công ty đạt năng suất kỷ lục kỷ lục Tập đoàn ); đăng ký thực hiện các công trình trọng điểm; các phong trào thi đua cao điểm được toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng tham gia tiêu biểu như: Phong trào thi đua khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục SX (năm 2015); Chiến dịch thi đua Tháng công nhân kết thúc moong Vỉa Trụ và Chiến dịch 120 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD (năm 2019).

Trong 5 năm qua đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của Công ty được các cấp khen thưởng. Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương tặng cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì...

 

PVi (Ảnh: Hà Tu)