Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Đề thi tham khảo là tài liệu cho giáo viên và học sinh tổ chức ôn tập để chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 15 đề thi tham khảo của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm cấu trúc, định dạng và mức độ phân hóa, đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; phù hợp với các mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Do đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
Ngọc Châm