Đề xuất mới về đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp

Trước đợt cao điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài quy định 'gỡ khó' cho trái phiếu doanh nghiệp thêm 1 năm.

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho gia hạn việc áp dụng Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023: Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023 đối với việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, hoặc quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành, hoặc quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Sau một thời gian triển khai, quy định trên đã góp phần củng cố niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tháo gỡ được vướng mắc, ách tắc về "đầu vào" của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và nhất là cho "đầu ra" của thị trường trái phiếu khi tạo điều kiện thuận lợi hơn để nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Nhiều khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp bất động sản nói riêng đã được tháo gỡ. Qua đó, góp phần hỗ trợ cho nền kinh tế và thị trường bất động sản dần phục hồi trở lại.

trái phiếu bất động sản
Đại diện Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc gia hạn quy định "gỡ khó" cho trái phiếu doanh nghiệp là rất cần thiết trước đợt cao điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản

Tuy nhiên, quy định trên chỉ kéo dài đến hết ngày 31/12/2023. Trong khi đó, quý IV/2023 là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu của cả năm 2023 với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng (không tính các lô trái phiếu đã giãn, hoãn), trong đó có gần 80% là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản.

Đến năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên đến 329.500 tỷ đồng, là năm cao điểm nhất trong ba năm gần đây (năm 2022 chỉ có 144.500 tỷ đồng, năm 2023 là 271.400 tỷ đồng)

Do đó, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh đề xuất gia hạn Điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP thêm 12 tháng đến hết ngày 31/12/2024, thay vì đến hết ngày 31/12/2023.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng cho rằng để từng bước xây dựng hoàn thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp nước ta dần tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế như việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân hoặc phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cần phải có thêm thời gian và thông qua một quá trình chuyển đổi phù hợp. 

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cho biết, rất cần thiết gia hạn việc áp dụng điều 3 Nghị định số 08 để đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cũng có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét gia hạn Thông tư 08 thêm một năm (áp dụng từ 1/10/2024) áp dụng quy định các tổ chức tín dụng sử dụng tối đa 30% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng được sử dụng hợp lý nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, việc này nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng được sử dụng hợp lý nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân mà vẫn không gây rủi ro về an toàn cho hệ thống tín dụng.

Ngọc Châm