Điểm chuẩn chính thức Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2023

Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Theo đó, điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dao động 24,06 - 27,48 điểm.

Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 27,48 điểm. Hai ngành khác có điểm chuẩn trên 27 là Hệ thống thông tin quản lý (27,06) điểm, Digital Marketing (27,25 điểm)

Điểm trúng tuyển trung bình tính của lĩnh vực Kinh tế là 25,89 điểm; Kinh doanh 26,04 điểm; Luật 25,32 điểm.

Ngành Toán kinh tế (chương trình tiếng Anh) có điểm chuẩn thấp nhất 24,06 điểm, tăng 1,05 điểm so với năm ngoái.

điểm chuẩn

Trước đó Trường Đại học Kinh tế - Luật đã công bố điểm chuẩn phương xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, dao động 731-894/1.200, cao nhất ở ngành Kinh doanh quốc tế.