Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (đợt 1)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024.

Các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;

Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ngọc Châm