Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Thương mại (Đợt 1)

Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm chuẩn của 4 phương thức xét tuyển.

4 phương thức xét tuyển sớm bao gồm: Xét học bạ với thí sinh trường chuyên (200); Xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội (402a); Điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (402b); Xét chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ (410).

Với phương thức xét học bạ, Trường Đại học Thương mại tính tổng điểm trung bình 03 năm của các môn trong tổ hợp, cộng điểm ưu tiên theo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. So với điểm chuẩn học bạ năm ngoái, đa số các ngành của Trường Đại học Thương mại tăng 1-2 điểm chuẩn.

Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Thương mại (đợt 1)

Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại

Năm 2024, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 38 chương trình đào tạo với tổng 4.950 chỉ tiêu. Trong đó có 27 chương trình đào tạo chuẩn, 3 chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp và 8 chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) bắt đầu tuyển sinh từ năm 2024. 

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh theo 05 phương thức.

Trường Đại học Thương mại
Ngọc Châm