Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Thuỷ lợi (đợt 1)

Trường Đại học Thuỷ lợi đã thông báo kết quả xét tuyển Đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học THPT.

Năm nay, điểm chuẩn học bạ các ngành của Trường Đại học Thuỷ lợi dao động từ 20,5 - 29 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với 29 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật tài nguyên nước với 20,5 điểm.

Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Thuỷ lợi
Điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Thuỷ lợi

Năm 2024, Trường Đại học Thuỷ lợi xét tuyển theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Ngọc Châm