Đồng Nai: 2 tháng, thu hút đầu tư FDI đã đạt gần 63% kế hoạch năm

Năm 2024 mới đi qua 2 tháng nhưng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp Đồng Nai đã đạt khoảng 62,74% kế hoạch năm.

Tiếp tục thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu thu hút đạt và vượt kế hoạch thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 700 triệu USD và 2.000 tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư mới 300 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 1.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; thu hút đầu tư mở rộng 400 triệu USD và 500 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề (hạn chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến môi trường), những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, ... đảm bảo theo đúng định hướng thu hút đầu tư của Tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đồng Nai đã thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp.

Cập nhật của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024, các khu công nghiệp Đồng Nai đã thu hút thêm 11 dự án đầu tư nước ngoài mới với tổng vốn đầu tư 32,85 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 08 lượt dự án với tổng vốn tăng 17,53 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/02/2024, các khu công nghiệp thu hút được 439 triệu USD, trong đó đầu tư mới 183,5 triệu USD và đầu tư mở rộng 255,5 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024, các khu công nghiệp Đồng Nai thu hút thêm 01 dự án mới với tổng vốn đầu tư 998,8 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn tăng 69 tỷ đồng. Lũy kế đến 15/02/2024, các khu công nghiệp thu hút được 1.939,57 tỷ đồng, trong đó đầu tư mới 998,8 tỷ đồng và đầu tư mở rộng 940,77 tỷ đồng.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2024, tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Đồng Nai đạt được kết quả khả quan, trong đó thu hút FDI 439 triệu USD, đạt 62,74% kế hoạch năm 2024 (700 triệu USD) và thu hút đầu tư trong nước gần 1.940 tỷ đồng đạt 96,98% kế hoạch năm 2024 (2.000 tỷ đồng). Các dự án thu hút mới gồm các dự án thuộc ngành dịch vụ kho bãi, cơ khí, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,… và không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, không thâm dụng lao động.

Đồng Nai
Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: jsc-vietnam.com)

Xem thêm bài viết: 3 giải pháp đột phá để “hút” được các dự án đầu tư FDI khủng trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Các khu công nghiệp Đồng Nai đã cho thuê gần 86% tổng diện tích

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, mặc dù đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới nhiều bất ổn, tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn ghi nhận vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra (đạt 1,2 tỷ USD so với 700 triệu USD theo kế hoạch).

Trong tổng số 93 dự án đầu tư mới trong năm 2023, có 79 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư 467,13 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 1.913 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2023 đạt 172,2% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022. ​

Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 33 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích đất 10.514,69 ha; trong đó 31 khu công nghiệp đang hoạt động, 01 khu công nghiệp trong giai đoạn thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư là khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành; 01 khu công nghiệp vừa được thành lập trong tháng 7/2023 là khu công nghiệp Long Đức 3 theo Quyết định 842/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các khu công nghiệp Đồng Nai đã cho thuê được 6.024,35 ha, đạt 85,66% diện tích đất cho thuê (7.033,08 ha); thu hút được 44 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 2.108 dự án trong đó có 1.456 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 29,59 tỷ USD, vốn thực hiện 22,71 tỷ USD (chiếm 76,7% vốn đầu tư đăng ký) và 652 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 79.329,50 tỷ đồng.

Việt Hằng