EVNGENCO2: Kiểm tra công tác Bảo dưỡng thiết bị tại Thủy điện An Khê – Ka Nak

Đoàn công tác EVNGENCO2 đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Thủy điện An Khê – Ka Nak, nhất là trong công tác Bảo dưỡng sửa chữa, vận hành thiết bị các nhà máy.

Ngày 5,6/9/2023 vừa qua, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) do ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (Thủy điện An Khê– Ka Nak ).

Trong các ngày làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế, kiểm tra hiện trạng kỹ thuật công trình hồ, đập và các hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak; Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện kế hoạch Bảo dưỡng sửa chữa phần thiết bị năm 2023.

Cụ thể Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác Bảo dưỡng sửa chữa, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch A0 phê duyệt ban đầu, kế hoạch đăng ký và kết quả thực hiện; Công tác chuẩn bị, lập kế hoạch Bảo dưỡng sửa chữa phần thiết bị năm 2024.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế, kiểm tra hiện trạng kỹ thuật công trình hồ, đập và các hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak; công tác triển khai, thực hiện kế hoạch Bảo dưỡng sửa chữa phần thiết bị năm 2023
Đoàn công tác khảo sát thực tế, kiểm tra hiện trạng kỹ thuật công trình hồ, đập và các hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê – Ka Nak; công tác triển khai, thực hiện kế hoạch Bảo dưỡng sửa chữa phần thiết bị năm 2023...

Báo cáo hiện trạng công trình, tình trạng kỹ thuật thiết bị các tổ máy, kết quả triển khai thực hiện công tác Bảo dưỡng sửa chữa năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết, các hệ thống thiết bị của Công ty đã được đưa vào vận hành từ năm 2011 đến nay đã và đang vận hành đảm bảo an toàn, tin cậy.

Đặc biệt, trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt công tác duy tu, Bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Hiện Thủy điện An Khê – Ka Nak đã hoàn thành việc khảo sát và lập phương án kỹ thuật sửa chữa năm 2024 theo phương pháp RCM đối với tổ máy H2, Trạm phân phối Nhà máy Thủy điện An Khê và tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Ka Nak.

Tại chương trình làm việc lãnh đạo Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết thêm, hiện khu vực miền Trung Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa bão, để ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực, quán triệt tất các đơn vị và CBCNV thực hiện có hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

Tại buổi tổng kết chương trình làm việc, ông Trần Lý – Thành viên HĐQT và Đoàn công tác của EVNGENCO2 đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Thủy điện An Khê – Ka Nak, nhất là trong công tác Bảo dưỡng sửa chữa, vận hành thiết bị các nhà máy.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác vận hành Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị của Thủy điện An Khê - Ka Nak
Đoàn công tác của EVNGENCO2 đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Thủy điện An Khê – Ka Nak, nhất là trong công tác Bảo dưỡng sửa chữa, vận hành thiết bị các nhà máy.

Đại diện EVNGENCO2 đồng thời đề nghị Thủy điện An Khê-Ka Nak tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, hướng dẫn tận tình, cụ thể của lãnh đạo Tổng công ty và đoàn công tác EVNGENCO2, ông Đặng Văn Tuần – Giám đốc Thủy điện An Khê – Ka Nak chia sẻ, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những kết quả đạt được, quyết tâm đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Thu Hoài