EVNNPC: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Chiều ngày 14/5, tại Sơn La, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực.

Buổi lễ có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty; đại diện các Ban chức năng cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty.

an toàn vệ sinh lao động
Ban Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công đoàn Tổng công ty cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Báo cáo tại Lễ phát động, ông Nguyễn Trường Sinh - Phó Trưởng ban An toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 được phát động với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và thực hiện một số các giải pháp trong công tác An toàn vệ sinh lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024, ngày 20/3/2024, Tổng công ty đã có Văn bản số 1134/EVNNPC-AT về kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã kiện toàn lại và thành lập Ban chỉ đạo tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể chương trình hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại các đơn vị. Tổng số 36 Ban chỉ đạo Tháng An toàn vệ sinh lao động được thành lập và kiện toàn lại, có phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Ban An toàn EVNNPC
Ông Nguyễn Trường Sinh - Phó Trưởng ban An toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc báo cáo về kế hoạch triển khai hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 của Tổng công ty.

Tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động

Dự kiến, trong năm 2024, Tổng công ty sẽ tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện.

Trong đó, huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động theo NĐ 44/2016-CP của Chính phủ cho các đối tượng thuộc nhóm 1 do Tổng công ty quản lý. Thành phần: Giám đốc, Phó Giám đốc, chủ tịch Công đoàn, TP/PP: Kỹ thuật, TTĐKX, An toàn và cán bộ phòng An toàn, Kinh doanh, KTGSMBĐ, CNTT đơn vị cấp 3 và CBATCT các điện lực. Các Ban QLDA, các Công ty phụ trợ trực thuộc Tổng công ty: Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ làm công tác An toàn.

Huấn luyện Luật An toàn vệ sinh lao động theo NĐ 44/2016-CP của Chính phủ cho CBCNV khối cơ quan Tổng công ty thuộc nhóm 1 và nhóm 4 do Tổng công ty quản lý. Thành phần: Ban lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng/Phó các ban và CBCNV cơ quan Tổng công ty.

Đào tạo thi công sửa chữa lưới điện 0,4kV đang mang điện (400 người); Đào tạo công nhân thi công sửa chữa hotline 22kV mới (80 người); Đào tạo bổ sung kiến thức thi công hotline trung thế cho cán bộ chuyên môn cơ quan Tổng công ty, Đội trưởng hotline (30 người); Đào tạo bảo trì, bảo dưỡng, vận hành xe gầu hotline, CCDC hotline (70 người); Đào tạo chuyên sâu các bài thi công hotline 22kV mới, sử dụng các phương tiện, CCDC mới (100 người).

Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện, sát hạch theo Thông tư 05/2021/TT-BCT tại các đơn vị để đưa công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động về thực chất. Sử dụng huấn luyện, giáo dục là công cụ để nâng cao kiến thức và thiết lập ý thức của người lao động và người sử dụng lao động.

Song song đó, trong tháng 4/2024 vừa qua, Ban An toàn Tổng công ty đang triển khai kiểm tra công tác Huấn luyện, tuyên truyền và triển khai hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tại một số Công ty và Điện lực trực thuộc như: PC Vĩnh Phúc, PC Phú Thọ; PC Hải Phòng, PC Lạng Sơn, PC Lào Cai. Theo kế hoạch, trong tháng 5 – 6/2024 sẽ đi kiểm tra: PC Yên Bái, PC Lai Châu, PC Thanh Hóa, PC Nghệ An, PC Cao Bằng,...

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty đã có Công văn số 37/CV-CĐNPC ngày 14/3/2024 về việc hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, trong đó yêu cầu các đơn vị phối hợp với chuyên môn thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động ở đơn vị theo các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty.

Phối hợp với chuyên môn tập huấn kiến thức về An toàn vệ sinh lao động và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên; tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình An toàn vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội,…. theo quy định.

Tổng hợp các kiến nghị của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn về những vướng mắc khó khăn trong quá trình thưc hiện quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động để phối hợp với chuyên môn xem xét giải quyết...

Công đoàn EVNNPC
Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông tin về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Đa dạng công tác tuyên truyền, diễn tập và xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh

Về công tác tuyên truyền, từ ngày 01/5/2023 tại 516 đơn vị cơ sở, Đội, Trạm trực tiếp sản xuất và tại trụ sở Điện lực, Chi nhánh, Văn phòng Công ty đều thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

Tổng công ty chú trọng chỉ đạo, các đơn vị triển khai đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hiện tại 100% các đơn vị đã triển khai phát động thực hiện văn hóa an toàn lao động. Triển khai phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tại các Công ty và đơn vị phụ trợ trực thuộc Tổng công ty. Tổng số 283 đơn vị cơ sở tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024;

Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan truyền thông báo chí tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư và người lao động các quy định của pháp luật liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy, Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiến thức về an toàn điện trong mùa mưa bão và các biện pháp phòng tránh.

Các Công ty Điện lực đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập xử lý sự cố, diễn tập an toàn được 29/29 đơn vị và tổ chức Diễn tập cấp Tổng công ty tại Sơn La.

Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại các đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, phát thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về An toàn vệ sinh lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn sử dụng điện an toàn-tiết kiệm và hiệu quả, cho khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dân phố, trường học và các khu tập trung đông người.

Tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc, dự kiến các đơn vị tổ chức Hội thi cấp đơn vị trước 30/6/2024; cấp Tổng công ty dự kiến vào tháng 8/2024.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn

Trong tháng 4/2024, các cấp trong EVNNPC đã kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và lập biên bản trên ECP được 14.864 biên bản. Qua công tác kiểm tra sát sao của các cấp đã kịp thời phát hiện các tồn tại và yêu cầu khắc phục ngay 26 lỗi vi phạm tại hiện trường, đạt 100%.

Lũy kế đến hết ngày 30/4/2024, về công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Toàn tổng công đã thực hiện kiểm tra và lập biên bản trên ECP được 56.420 biên bản và các đơn vị đã phát hiện các tồn tại và xử lý khắc phục 108/108 biên bản. Tổng công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, công tác sửa chữa lưới điện, hiện trường công tác, hiện trường quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ thi đua thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” và tổ chức tự kiểm tra công tác bảo đảm An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Khắc phục thiếu sót về công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ. Tăng cường chế độ kiểm tra An toàn vệ sinh lao động, việc chấp hành QTQP, các quy định, kỷ luật lao động của công nhân.

Các Công ty đã chủ động phát động CBCNV trong đơn vi xây dựng các đề tài sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành; trong công tác sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc và có nhiều sáng kiển cải tiến kỹ thuật đươc đánh giá cao.

Cũng trong Tháng An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân, Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người lao động bị tai nạn lao động nặng suy giảm sức khỏe từ 31% trở lên hiện còn làm việc tại các đơn vị là 155 người với tổng số tiền 155 triệu đồng từ Quỹ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Thăm hỏi và động viên tinh thần CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 756 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo của Tổng công ty...

Phát huy những chương trình hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, thời gian tới Tổng công ty Điện lực Miền Bắc tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác PCCC, công tác quản lý sự cố trung hạ áp tại một số các đơn vị; Triển khai công tác đào tạo hotline, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016 của Chính phủ theo quy định. Duy trì các hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để sự cố cháy nổ do lỗi chủ quan.

Đồng thời tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu ảnh lưới của thời tiết cực đoan tới lưới điện; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân khu vực có đường dây cao áp đi qua bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu tai nạn điện trong dân.

Tổng công ty tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch công tác An toàn vệ sinh lao động theo Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (06/10/1969-06/10/2024) và 70 năm ngày truyền thống Ngành điện cách mạng Việt Nam (21/12/1954-21/12/2024”, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024.

Lê Hoa