Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Điện tử

Tác giả: Huỳnh Thảo Nguyên, Lê Hồng Cương, Võ Hòa và các cộng sự

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Dựa trên cơ sở áp dụng phương pháp phân tích thống kê, hồi quy tương quan tuyến tính; dữ liệu đo xa RF-Spider, thuật toán phát hiện cảnh báo sản lượng điện bất thường để giám sát sản lượng biến động tăng đột biến trong kỳ, cảnh báo trộm cắp điện, chủ nhà đi vắng hoặc khả năng chạm chập.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Đề tài nhằm giúp phát hiện kịp thời các trường hợp chạm chập điện trong vòng từ 2-3 ngày tránh phát sinh hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến, đồng thời tránh được tai nạn điện giật. Ngoài ra, công trình cũng sẽ tác động đến ý thức sử dụng điện của một số khách hàng có hành vi trộm cắp điện qua các cảnh báo bất thường từ ngành Điện.

Góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng dùng điện khi chủ động cung cấp thông tin sử dụng điện bất thường qua email, SMS...; tăng năng suất lao động, tiết kiệm được chi phí nhân công kiểm tra thực tế nhờ khoanh vùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Phần mềm được xây dựng đã tính toán đưa ra được kết quả phân tích sản lượng điện của hơn 340.000 khách hàng, với dữ liệu tổng hợp hằng ngày hơn 9 triệu dòng dữ liệu bản ghi (mỗi khách hàng được thu thập đo xa 4 lần/ ngày, tổng hợp trong 7 ngày), thời gian tổng hợp trên máy tính trung bình khoảng 30 phút, cho kết quả nhanh chóng.

- Phần mềm đưa ra được biểu đồ chỉ số công tơ theo thời gian một cách trực quan trong vòng 7 ngày, giúp nhân viên Điện lực sử dụng chương trình xác định sản lượng tăng giảm đột biến hoặc bình thường, phục vụ tư vấn, chủ động thông tin kịp thời đến khách hàng sử dụng điện.

Kết quả tính toán cho thấy phương pháp phân tích sản lượng bất thường theo thời gian thực từ đo xa “Khoanh vùng tốt hơn” đối với nhóm tăng đột biến, nhóm giảm đột biến từ 18% xuống còn 0.44%, giúp giảm nhân lực kiểm tra đi thực tế. Riêng đối với nhóm không sử dụng điện, việc khoanh vùng được mở rộng hơn, đồng nghĩa việc theo dõi phát hiện các trường hợp nghi ngờ trộm cắp điện sẽ được nhiều hơn và hiệu quả trong công tác giảm tổn thất điện năng thương mại.

Giá trị ứng dụng

- Hỗ trợ ngành điện phát hiện kịp thời chạm chập, rò rỉ điện trong nhân dân: hạn chế tối đa phát sinh tiền điện tăng cao, tránh các tai nạn điện chết người; hỗ trợ phát hiện các trường hợp nghi ngờ trộm cắp điện.

- Hỗ trợ ngành điện chủ động cung cấp thông tin sử dụng điện thường xuyên đến khách hàng (qua email, SMS, Zalo...) khi có bất thường : nâng cao sự hài lòng đối với khách hàng, giúp khách hàng chủ động kiểm tra việc sử dụng điện tiết kiệm; qua đó sẽ tác động đến ý thức của một số khách hàng khi có hành vi trộm cắp điện.

- Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai áp dụng công trình sáng kiến thành công với hơn 75 vụ chạm chập điện được phát hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021.

- Tháng 4/2021, nhóm tác giả công trình đã tập huấn hướng dẫn, chuyển giao phần mềm để triển khai nhân rộng trong 13 Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC). Chỉ trong nửa tháng 5/2021, qua công cụ này, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã phát hiện, hỗ trợ khách hàng xử lý 56 trường hợp đường dây sau công tơ bị chạm chập điện. Cho đến tháng 8/2021, toàn EVNCPC đã phát hiện được gần 600 vụ chạm chập điện.

- Tháng 5/2021, nhóm tác giả công trình đã tập huấn hướng dẫn, chuyển giao thuật toán từ công trình cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc/Trung/Nam, Công ty Công nghệ thông tin (EVNiCT), đến nay đã được tích hợp thống nhất vào chương trình Hệ thống thông tin quản lý khách hàng CMIS áp dụng trong toàn EVN.