Hàng loạt trường đại học sai phạm trong tuyển sinh, mở ngành học mới

Vừa qua, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố loạt kết luận kiểm tra liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với một số trường đại học trên cả nước.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mở nhiều ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ là chưa đúng quy định.

Hiệu trưởng trường này ký ban hành quyết định mở 3 ngành trình độ đại học (Quản trị văn phòng, Quản trị giáo dục, Tâm lý học giáo dục), 2 ngành trình độ thạc sĩ (Giáo dục học, Báo chí học) và 1 ngành trình độ tiến sĩ (Việt Nam học) sử dụng dấu của trường là chưa đúng quy định.

Thanh tra cũng phát hiện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định mở ngành Hàn Quốc học trình độ thạc sĩ và đại học khi chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh còn vi phạm luật khi có quyết định giao các trường thành viên mở ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ.

Trong kết luận thanh tra, bên cạnh việc chỉ rõ sai phạm của các trường đại học, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đều nêu rõ các biện pháp xử lý, các kiến nghị với đơn vị chủ quản để khắc phục những sai phạm trong thời gian sớm nhất.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mở nhiều ngành khi chưa đủ điều kiện tự chủ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Kết luận Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ những sai phạm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc mở ngành Luật, chưa đảm bảo quy định tối thiểu 3 tiến sĩ liên quan đến ngành học này.

Theo đó, Học viện Nông nghiệp mở ngành luật có đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu nhưng chưa đảm bảo có tối thiểu ba tiến sĩ với ngành học thuộc lĩnh vực pháp luật.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm này thuộc về giám đốc, phó giám đốc phụ trách chuyên môn và các bộ phận quản lý ngành của Nhà trường.

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện, Trường Đại học Thủ Dầu Một dừng tuyển sinh 11 ngành vào năm 2022 gồm: Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Toán kinh tế, Chính trị học, Địa lý học, Quốc tế học, Sinh học ứng dụng, Vật lý học, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Quản lý đô thị. 02 ngành tạm dừng tuyển sinh năm 2023 là Quản lý văn hóa, Quản lý công.

Đáng chú ý, nhiều ngành tạm dừng tuyển sinh chỉ mới được mở trong các năm 2020 - 2022. 

Nguyên nhân, Nhà trường không khảo sát nhu cầu xã hội đầy đủ, dẫn đến khó tuyển sinh, tỷ lệ nhập học thấp kể từ khi mở ngành mới. Trong số 13 ngành dừng tuyển sinh kể trên, 04 ngành không còn sinh viên theo học.

Đồng thời Bộ cũng phát hiện 7/16 ngành của trường mở không đảm bảo điều kiện về giảng viên cơ hữ, chủ trì giảng dạy chương trình.

Trường Đại học Hoa Sen
Trường Đại học Hoa Sen đã dừng tuyển sinh nhiều ngành đào tạo

Trường Đại học Hoa Sen 

Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy Trường Đại học Hoa Sen không tổ chức tuyển sinh các ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ thực phẩm, Quản trị văn phòng, Hoa Kỳ học, Bảo hiểm trong 2 năm 2021 - 2022; các ngành Nhật Bản học, Luật Quốc tế, Bất động sản và Hệ thống thông tin quản lý trong năm 2022 - 2023.

Trong số các ngành học kể trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số ngành khi thực hiện mở, trường không khảo sát nhu cầu xã hội đầy đủ dẫn đến khó tuyển sinh, số lượng nhập học rất thấp.

Tại thời điểm mở ngành mới, nhiều giảng viên chủ trì không phù hợp. Trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

Trong kết luận, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, trường có văn bản báo cáo Bộ dừng tuyển sinh có 7 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Giáo dục thể chất, Thiết kế thời trang, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học. Trong đó có ngành, khi thực hiện mở mới, trường thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không thể tuyển sinh, tỷ lệ thí sinh đăng ký học thấp.

Tại thời điểm mở ngành, 7/9 ngành có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và có công trình 11 nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót nêu trên thuộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan thuộc trường.

Ngọc Châm