• Đạm Hà Bắc: Nỗ lực đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép

    Đạm Hà Bắc: Nỗ lực đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép

    Hoạt động sản xuất kinh doanh giữa tâm dịch Bắc Giang, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: "Vừa đảm bảo an toàn chống dịch, vừa giữ vững hiệu quả sản xuất kinh doanh".